Tisková prohlášení - seznam

VOZOVKU V ULICI 5. KVĚTNA ČEKÁ VÝMĚNA NÍZKOHLUČNÉHO POVRCHU VE SMĚRU DO CENTRA

Praha 26. března 2024 Technická správa komunikací (TSK) se po zimní přestávce opět vrací na ulici 5. května. V úterý 2. dubna 2024, po Velikonocích, zde začne opravovat vozovku v opačném směru než v roce 2023, tedy ve směru do centra k Nuselskému mostu. Po celou dobu oprav zůstanou zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh bude vedený v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném. 

Důvodem opravy komunikace je hlavně výměna zastaralého nefunkčního nízkohlučného povrchu vozovky.

Povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od Nuselského mostu přes ulici Kongresová po most přes Táborskou ulici je 12 let starý, vykazuje četné trhliny a již nesplňuje protihlukové parametry, které jsou pro tuto oblast nezbytné. Bude proto v obou směrech provedena výměna nízkohlučného krytu vozovky a dalších asfaltových vrstev o celkové tloušťce 10 cm.

Součástí stavebních prací bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr bude položena nová asfaltová vrstva pohlcující hluk, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkají nových elastických mostních závěrů. V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče.

termín realizace omezení a jejich rozsah: 

 • 2. 4. 2024 zprovoznění přejezdů na strany Prahy 2/Prahy 4
  • ve směru z/do centra od křižovatky Boženy Němcové x Sokolská na/z Nuselský most – zábor levého jízdního pruhu v oblasti přejezdu
  • ve směru z centra zábor odstavného pruhu v křižovatce 5. května x Kongresová
  • Ve směru z/do centra zábor levého jízdního pruhu v místě přemostění ul. Na Strži – v oblasti přejezdu

 

 • 3. 4. – 16. 4. 2024 oprava vozovky ve směru do centra
  • zábor levého jízdního pruhu v ulici Legerova ve směru z centra před křižovatkou s ulicí Boženy Němcové. Průjezd bude umožněný dvěma jízdními pruhy v témže jízdním pásu a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy
  • zábor pravého jízdního pruhu a parkovacího pruhu za nájezdem z ulice Táborská po sjezd Kongresová, průjezd bude umožněný jedním jízdním pruhem v témže jízdním pásu a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru bude průjezd možný dvěma jízdními pruhy
  • nájezd z ulice Táborská na ulici 5. května bude na cca 3 dny uzavřený
  • zábor levého a prostředního jízdního pruhu před sjezdem Na Strži po oblast ulice Soudní, průjezd bude možný jedním jízdním pruhem a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru bude průjezd dvěma jízdními pruhy
  • ulice Na Vítězné pláni bude průjezdná v obou směrech

 

 • 17. 4. – 26. 4. 2024 oprava vozovky ve směru do centra
  • zábor levého jízdního pruhu v ulici Legerova ve směru z centra před křižovatkou s ulicí Boženy Němcové, průjezd bude možný dvěma jízdními pruhy v témže jízdním pásu a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru pak dvěma jízdními pruhy
  • zábor levého jízdního pruhu a části středního pruhu za sjezdem Vyšehrad po sjezd Náměstí Hrdinů, průjezd bude jedním jízdním pruhem v témže jízdním pásu a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru pak dvěma jízdními pruhy
  • odbočení do ulice Lounských a připojení nájezdem z ulice Lounských nebude možné
  • zábor levého jízdního pruhu za sjezdem Náměstí Hrdinů po sjezd Na Strži, průjezd bude dvěma jízdními pruhy a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu, v opačném směru pak dvěma jízdními pruhy
  • Ulice Na Vítězné pláni bude průjezdná v obou směrech
 • 27. 4. – 28. 4. 2024 – odstranění/uzavření přejezdů na straně Prahy 2/Prahy 4
  • omezení totožné jako 2. 4. 2024

Zhotovitel: EUROVIA CS

Více informací k dopravnímu opatření na https://opravujeme.to/action/1559/