Tisková prohlášení - seznam

Úprava dopravního značení v ulici Platnéřská

15. října 2020 – Technická správa komunikací (TSK) v úterý 20. října 2020 začne s úpravou stávajícího dopravního značení v úseku ulice Křižovnická – Mariánské náměstí. Důvodem opatření je zejména oddálení automobilové dopravy od hrany opěrné zdi, snížení zatížení, a tím její ochrana do doby celkové rekonstrukce komunikace Platnéřská.

 

Úprava  dopravního značení spočívá v zneplatnění stávajícího svislého  a osazení nového dopravního značení. Dále budou osazeny bílé plastové obrubníky v  délce cca 150 m podél  uvedené opěrné zdi. Práce by měly být hotové do konce tohoto měsíce. Zároveň od 20. 10. 2020 proběhne geodetické zaměření zdi s následným sledováním.

 

Dopravní omezení platné do září 2021:

  1. Uzavření chodníku mezi opěrnou zdí a linií objektů s označením „Chodník je uzavřen, přejděte na druhou stranu“.  
  2. Zjednosměrnění komunikace Platnéřská -  zákaz vjezdu směr  ul. Křižovnická  (nutno odbočit do ul. Valentinské)
  3. Přemístění parkovacích stání  z levé strany na pravou stranu (při směru jízdy do ul. Valentinská)

 

Zhotovitel: PROZNAK