Tisková prohlášení - seznam

KONČÍ OPRAVA MOSTU X651 NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ, ZAČÍNÁ REKONSTRUKCE KANALIZACE V DIVADELNÍ ULICI

Praha, 11. listopadu 2021 – Technická správa komunikací (TSK) ukončí 15. listopadu 2021 stavební práce na vrchní části mostu v ulici Národní přes ulici Divadelní. Stavební práce tak skončí s čtrnáctidenním předstihem oproti původnímu termínu a od této chvíle zde bude možný průjezd bez dopravního omezení. Dále pak 17. listopadu 2021 skončí i práce na spodní části mostu v ulici Divadelní, kde začne plánovaná rekonstrukce kanalizace. V koordinaci s touto akcí navážou na jaře 2022 práce na tramvajových zastávkách Národní divadlo a Karlovy lázně a nové stromořadí mezi mostem Legií a parkem Národního obrození.

 

V rámci rekonstrukce mostu došlo ke kompletní výměně mostního svršku včetně izolačního souvrství v celé šíři mostu. Dále byla provedena lokální sanace nejvíce poškozených míst a nová ochranná vrstva na spodním líci nosné konstrukce.


Rekonstrukce kanalizace začíná 18. listopadu 2021 a realizovat ji bude Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Uzavření Divadelní ulice si vyžádá v části Smetanova nábřeží změnu dopravního režimu. Důvodem je vedení objízdné trasy. TSK proto demontuje o tomto víkendu (13. 11. – 14. 11. 2021) dočasné dopravní značení a rozebere speciálně upravený ostrůvek, který vznikl před kavárnou Slavia mezi tramvajovou zastávkou a chodníkem. Rekonstrukci kanalizace je nutné realizovat během podzimu, kdy veřejný prostor Smetanova nábřeží není v současné době tolik využíván. Na jaře 2022 plynule naváží stavební práce na pěší promenádě, stromořadí a nových tramvajových zastávkách.

 

Další úpravy se dotknou tramvajových zastávek na Smetanově a Masarykově nábřeží. Nové zastávky jako celek zajistí kvalitnější nástupní a výstupní možnosti v lokalitě Žofín – Karlův most. Nová poloha zastávek se upravuje v rámci programu Praha bez bariér a zajistí přiměřenou docházkovou vzdálenost mezi zastávkami v tomto úseku:

 

Karlovy lázně směrem ke Staroměstské

Vznikne nová chybějící zastávka ve směru ke Staroměstské, která umožní obsluhu lokality tramvajovou dopravou. Jedná se o jeden z nejdelších úseků bez tramvajové zastávky v centru města. O 30 metrů dál směrem ke Staroměstské se ze zbytečně vyšrafované části komunikace stane chodník.


Karlovy lázně směrem k Národnímu divadlu

Ke stávající zastávce bude přidán mys, který umožní komfortní nástup do dopravního prostředku. V současné době je mezi dveřmi tramvaje a obrubníkem nepříjemná mezera, která znemožňuje bezbariérový přístup.

 

Národní divadlo na Smetanově nábřeží a vznik nového stromořadí a pěší promenády

Tramvajové linky 2 a 18 zbytečně dvakrát staví v jedné zastávce u Národního divadla a na Smetanově nábřeží. Ta na Smetanově nábřeží bude zrušená. Linka 17 bude nově stavět v nové stejnojmenné zastávce na Masarykově nábřeží. Na Smetanově nábřeží také vznikne nové stromořadí a široká pěší promenáda.

 

Národní divadlo na Masarykově nábřeží

Vznikne nová zastávka, která bude umístěna naproti té stávající zastávce v protisměru. Bude zde stavět tramvaj číslo 17 namísto zrušené stejnojmenné zastávky na Smetanově nábřeží.