Tisková prohlášení - seznam

Rozsáhlá rekonstrukce Bělehradské ulice je u konce

Jedna z nejrozsáhlejších a koordinačně nejnáročnějších staveb letošního roku pomalu končí. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. (DPP) a dalšími investory finišují poslední stavební práce.  Stavba svými rozměry i obsahem na dvě stavební sezóny, byla realizována v rekordním čase sedmi měsíců. To vše bylo podmíněno dobrou organizací prací všech zúčastněných subjektů v čele s TSK, DPP a MČ Praha 2. Komunikace včetně tramvaje bude zprovozněna od 28. listopadu 2015. Do konce prosince budou probíhat dokončovací práce v křižovatce Fričova, na předpolích mostu přes Botič, a bude probíhat zadláždění chodníků v dolním úseku po levé straně ve směru z centra.
 
Ulice Bělehradská spojuje Tylovo náměstí v Praze 2 a Náměstí Bratří Synků v Praze 4. Předmětem stavební činnosti, v režii TSK, byla rekonstrukce komunikace v délce cca 1 350m, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunská ke křižovatce s ulicí Otakarova, včetně rekonstrukce mostu přes Botič. Dopravní podnik provedl rekonstrukci tramvajové trati v délce cca 1430m, v úseku od Tylova náměstí po ulici Otakarovu. Celkem proběhlo devět investičních akcí různých městských investorů a je nutno zmínit obnovu vodovodních a kanalizačních řadů (PVS), realizace nového odvodnění komunikace (TSK), obnovu vedení vysokého napětí (PRE), obnovu veřejného osvětlení, včetně integrace se sloupy pro trakční vedení (ELTODO), pokládku telekomunikačních vedení a obnovu plynovodu (PPD).
 
„Výstavba probíhala po etapách od začátku května. Ke zprovoznění prvního úseku, od křižovatky Rumunská po Šafaříkovu, došlo již 1. července. Během výstavby musely být koordinovány práce jednotlivých zhotovitelů tak, aby na sebe plynule navazovaly a nedocházelo ke zbytečným prodlevám v harmonogramech,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „Pražané dostanou k užívání komfortní komunikaci s životností minimálně 20let.“
 
Rekonstrukcí došlo ke sjednocení veřejného prostoru. Nový povrch komunikace je tvořen živičným krytem, v místech podélných parkovacích stání a vjezdů je povrch z původní velké žulové dlažby do betonového lože. Na chodnících je všude mozaiková dlažba do vzorů, které bude celkem položeno přes 9,5 tisíce metrů čtverečních.
 
„Rekonstrukce Bělehradské ulice není jen klasickou opravou, ale veřejný prostor je zde řešen s ohledem na komfort a bezpečnost rezidentů a návštěvníky této lokality. Po výměně povrchů vozovek dojde k významnému plošnému snížení hlukové zátěže a všechny zastávky v tomto úseku jsou plně bezbariérové,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Dolínek a dodává; „nejvíce je úprava znát v prostoru křižovatky Bělehradská x Bruselská. Nové řešení je přehlednější a bezpečnější zejména pro pěší. Dále bylo zřízeno doplňkové přisvětlení přechodů a celá řada dalších úprav.“ 
 
Samostatnou částí byla rekonstrukce mostu přes Botič, který je situován těsně vedle bytové zástavby a není zde téměř žádný manipulační prostor. Původně samozřejmě nebyl most konstruován na těžkou tramvajovou dopravu a léta provozu se na jeho stavu významně podepsala.  Proto bylo jediným řešením snesení mostu a výstavby konstrukce nové, dimenzované na automobilový a tramvajový provoz. Největší překážkou v již tak stísněných poměrech bylo množství inženýrských sítí umístěných v konstrukci, které se musely všechny provizorně vymístit, a po dokončení prací opět vrátit do konstrukce nového mostu.