Tisková prohlášení - seznam

NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD A PŘES VINOHRADSKOU BEZPEČNĚ PO NOVÝCH PŘECHODECH

Praha, 10. listopadu 2021 Od středy 10. listopadu 2021 mohou chodci na náměstí Jiřího z Poděbrad a křižovatce Vinohradská – U Vodárny přejít bezpečně a pohodlně po nových bezbariérových přechodech. Technická správa komunikací (TSK) realizovala obnovu světelného signalizačního zařízení (SSZ) a v rámci těchto úprav zde nechala vybudovat i nové přechody a pěší vazby na stávající chodníky na náměstí Jiřího z Poděbrad.

 

V této části náměstí v minulosti nebyly řešeny žádné přechody a lidé zde přecházeli živelně a velmi nebezpečně přes Vinohradskou do ulice U Vodárny. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto při obnově světelného signalizačního zařízení (SSZ) doplnit i přechody pro chodce na všech ramenech křižovatky, tudíž zde vznikly čtyři nové přechody.

 

„Pražané se konečně dočkali. Přechody mezi Vinohradskou a náměstí Jiřího z Poděbrad konečně fungují. Chyběly zde dost dlouho. Skončilo motání se v podchodu, když chceme prostě přejít silnici v samotném srdci Vinohrad a jít na trhy. Minulostí je přebíhání přes koleje a silnici, i skákání přes betonovou zídku a červenobílá zábradlí. V moderním městě musí být snadné přejít silnici a dostat se z jedné městské části do druhé," řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. 

 

Obnovu světelného signalizačního zařízení (SSZ) provedla spol. Eltodo, a. s. a cena včetně technologie SSZ nepřesáhne 4 mil. Kč. Křižovatka je také nově osazena preferencí tramvají, sdruženým přechodem pro pěší a cyklisty a bezdotykovými chodeckými tlačítky. Při vytváření přechodů bylo jediným větším zásahem bourání stávající zídky v nároží náměstí, kde byla původně pouze zeleň.

 

„Úsilí o zřízení těchto přechodů se počítá už na dekády. Nebezpečné přebíhání vozovky tu bylo na denním pořádku. Pro hůře pohyblivého člověka bylo překonání hranic Prahy 2 a 3 touto cestou prakticky nemožné. Léta se tvrdilo, že s přechody pro chodce musíme počkat na rekonstrukci celé ulice. Moc si cením toho, že hlavní město při výměně signalizace tuto příležitost nepromarnilo. Přechody se podařilo v provizorní podobě vybudovat už nyní a přesně v místě, kde zůstanou natrvalo i po rekonstrukci Vinohradské,“ řekl Ondřej Rut, místostarosta pro oblast dopravy, MČ Praha 3.

 

Současný projekt je v koordinaci s chystanou revitalizací náměstí Jiřího z Poděbrad, kterou v rámci společného memoranda připravuje HMP a MČ Praha 3, a také s plánovanou rekonstrukcí Vinohradské ulice, proto jsou povrchy chodníků dočasně řešeny pouze asfaltovým povrchem, což se v rámci revitalizace změní. HMP deklaruje, že se stane investorem této investiční akce a zahájení revitalizace se očekává v druhé polovině roku 2022.

 

Chci, aby se Pražané cítili v ulicích příjemně a měli zájem v nich trávit čas. Bezpečně kdekoliv přešli. Zašli si trochu dál na kávu nebo zmrzlinu. Vyzvedli dítě ze školky a přes oblíbený podnik došli na nejpotřebnější nákup a pak pešky domů. Z příjemného prostředí, ve kterém žijeme, budeme ve výsledku profitovat úplně všichni. Občané i podnikatelé. Půlka veškeré dopravy v Praze se děje pěšky. Chůze je nejpřirozenější a nejšetrnější druh pohybu. S takovou vážností k tomu musíme přistupovat," dodal Scheinherr.