Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA VESELSKÉ ULICE SKONČILA O 10 DNÍ DŘÍVE

Praha, 22. října 2021 – V pátek 22. října skončila oprava povrchu vozovky v ulici Veselská v Praze – Letňanech mezi křižovatkami s ulicemi Kbelská/Cínovecká a kruhovým objezdem v ulici Tupolevova. Stalo se tak o 10 dní dříve. Rekonstrukci pro Technickou správu komunikací (TSK) provedla společnost EUROVIA CS.

 

„Oprava Veselské ulice byla pro všechny velmi náročná. S ohledem na místní prostorové podmínky jsme se vždy s dodavatelem snažili zachovávat maximální průjezdnost a koordinovat se s dalšími stavbami v okolí,“ sdělila Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK a dodává; „Velký dík patří nejen místním obyvatelům a řidičům, ale i všem zástupcům dotčených městských částí, kteří s námi operativně řešili problémy v prvních dnech realizace.“

 

V rámci stavby byly na úseku dlouhém 760 m vyměněny poškozené asfaltové vrstvy, provedeny sanace neúnosných podkladů a opraveny uliční vpusti včetně jejich přípojek. Současně došlo k vyrovnání obrubníků. Na závěr byla komunikace opatřena novým vodorovným dopravním značením.