Tisková prohlášení - seznam

Českobrodská zprovozněna před prázdninami - nová a bezpečná

V předstihu dokončila Technická správa komunikací opravu Českobrodské ulice v Běchovicích a v úterý 25. června ji znovu zcela zprovoznila řidičům. Kromě nové vozovky na ní v rekonstruovaném úseku postavila tři nové mosty a osm zastávek MHD. Dokončila tak rekonstrukci této části páteřní komunikace, která trvala tři roky.

Rekonstrukce Českobrodské ulice měla deset etap a probíhala na úseku dlouhém téměř 2,5 kilometru. „Vážíme si trpělivosti obyvatel Běchovic a sídliště Jahodnice. Práce v celé ulici trvaly 466 dní, ale vyplatily se. Všichni vidí, že Českobrodská ulice je dnes nejen hezčí, ale také bezpečnější než kdy dřív. Díky urychlení prací můžeme lidem v okolí dopřát i klid před začátkem prázdnin,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu Adam Scheinherr. Radost neskrývá ani starosta Běchovic Ondřej Martan: „TSK vzala na vědomí připomínky, které jsme na přání občanů naší městské části do oprav Českobrodské vnášeli. Chtěli jsme hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Ulice prochází centrem Běchovic, kudy denně projede kolem 25 tisíc aut, a bezpečnost je jednou z našich priorit. TSK v souladu s našimi požadavky i proto například mnohem lépe zabezpečila přechody pro chodce. A co je pro lidi žijící kolem silnice z pohledu životního prostředí nejdůležitější, výrazně přibylo zelených ploch.“

TSK na Českobrodské ulici provedla kompletní rekonstrukci všech vrstev vozovky včetně sanace podloží a pohybovala se v hloubkách více než metr pod úrovní vozovky. V centru Běchovic došlo ke snížení nivelity vozovky o cca 50 cm. Dále bylo vybudováno nové odvodnění a chodníky dostaly betonovou dlažbu. „Jsem rád, že rekonstruovaná komunikace začne v předstihu sloužit všem občanům. Celkové náklady od příprav až po ukončení oprav dosáhly 207 milionů korun,“ uvádí ředitel TSK Jozef Sinčák.

Práce na Českobrodské ulici začaly 11. března 2017 na sídlišti Jahodnice. V září téhož roku se přesunuly do sousedních Běchovic, kde hlavní etapy probíhaly v roce 2018 až do letošního června. „„Běchovický úsek mezi ulicemi Ke Třem mostům a Na Vydrholci pro nás byl nejsložitější. Kromě obnovy mostů přes Říčanský potok, Rokytku a Mlýnskou strouhu jsme museli zkoordinovat činnost s dalšími správci infrastruktury. S nimi jsme postavili novou dešťovou stoku, plynovod a upravily telekomunikační zařízení,“ informuje ředitel Oblasti Čechy – Střed ze společnosti PORR Pavel Hirsch.