Tisková prohlášení - seznam

STAVEBNÍ PRÁCE NA PROSECKÉ POKRAČUJÍ DALŠÍ ETAPOU

Praha, 11. listopadu 2021 – Technická správa komunikací (TSK) pokračuje od čtvrtka 18. listopadu s další etapou prací na komunikaci Prosecká a naváže tak na předchozí úsek Zenklova – Čuprova, dokončený v květnu 2021. Úsek Čuprova – Františka Kadlece ve směru z centra bude dokončen k 30. listopadu 2021. S tímto úsekem skončí i veškeré práce na Prosecké ulici, která bude od konce listopadu plně průjezdná bez omezení.

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Prosecká v úseku Zenklova – Františka Kadlece, spočívající ve fréze do hloubky 4 cm s následnou náhradou asfaltových vrstev ve stejné tloušťce. V rámci akce budou opraveny uliční vpusti, vyrovnány obruby a vyznačeno nové dopravní značení.

Práce navazují na akci Pražské vodohospodářské společnosti (PVS).

 

Předběžný návrh dopravního omezení:

 

Omezení je rozděleno na tři etapy:

 

V I. etapě (18. 11. 2021) + III. etapě (26. 11. – 30. 11. 2021):  uzavírka pravého a levého jízdního pruhu v ulici Čuprova v křižovatce s ul. Prosecká ve směru z centra a uzavírka pravého jízdního pásu v ulici Prosecká mezi ulicemi Čuprova a Františka Kadlece (směr z centra).

  • Doprava v ulici Prosecká je vedena obousměrně v levém jízdním pásu v režimu 1+1 s využitím řadících pruhů před křižovatkou s ul. Čuprova ve směru do centra.

Ve II. etapě (18. 11. – 25. 11.2021): uzavírka pravého a prostředního  jízdního pruhu v ulici Čuprova v křižovatce s ul. Prosecká ve směru z centra a uzavírka pravého jízdního pásu v ulici Prosecká mezi ulicemi Čuprova a Františka Kadlece (směr z centra).

  • Doprava v ulici Prosecká je vedena obousměrně v levém jízdním pásu v režimu 1+1 s využitím řadících pruhů před křižovatkou s ul. Čuprova ve směru do centra.

 

Zhotovitel: Eurovia CS, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f572eeb0c2b4d872f12381c