Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ A VÝMĚNA POVRCHU VOZOVKY SI VYŽÁDÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA ULICI WILSONOVA

Praha 28. července 2023Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 31. července nezbytnou výměnu mostních závěrů a výměnu části povrchu vozovky na komunikaci Wilsonova ve směru od ulice Vinohradská k mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Bulhar. Hlavní práce na výměně mostních závěrů budou probíhat zejména v nočních hodinách, v čase od 20:00 do 6:00 hod., kdy bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem. V průběhu dne pak bude provoz veden přes speciální přejezdy ve dvou jízdních pruzích tak, aby doprava nebyla zásadně omezována. Jedná se o první použití těchto speciálních přejezdů v Praze. TSK jejich použitím minimalizuje negativní dopady opravy na řidiče.

Opravovaný úsek je dlouhý 250 m vozovky a práce potrvají po jednotlivých etapách do 27. srpna 2023.

Oprava povrchu si vyžádá zásadnější víkendová omezení (11.8. – 13.8. 2023 a 25.8. – 27.8.2023), kdy bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh a doprava povede pouze v jednom pruhu. V průběhu prací dojde k odfrézování stávajícího asfaltového povrchu a k následné pokládce nových asfaltových vrstev v tl. 10 cm.

Práce jsou rozděleny do čtyř etap:

3a. etapa  - 31.7.2023 – 10.8.2023 (výměna mostních závěrů v pravém jízdním pruhu)

V denní době bude doprava vedena dvěma jízdními pruhy přes přejezdové plechy v úrovni mostních závěrů, a to v čase od 6:00 – 20:00. V nočních hodinách od 20:00 – 6:00 se ulice Wilsonova omezí na jeden jízdních pruh. Doprava po sjízdné rampě ve směru do centra a do ul. Husitská bude bez omezení.

3a. etapa  - 11.8.2023 – 13.8.2023 (oprava vozovky v pravém jízdním pruhu)

Zábor pravého jízdního pruhu. Doprava ve směru na Prahu 7 vedena pouze jedním jízdním pruhem. Doprava po sjízdné rampě ve směru do centra a do ul. Husitská bude bez omezení.

3b. etapa - 14.8.2023 – 24.8.2023 (výměna mostních závěrů v levém jízdním pruhu)

Zábor levého jízdního pruhu přímo. V denní době bude doprava vedena dvěma jízdními pruhy přes přejezdové plechy v úrovni mostních závěrů, a to v čase od 6:00 – 20:00. V nočních hodinách od 20:00 – 6:00 se ulice Wilsonova omezí na jeden jízdní pruh. Doprava po sjízdné rampě ve směru do centra a do ul. Husitská bude bez omezení.

3b. etapa - 25.8.2023 – 27.8.2023 (oprava vozovky v levém jízdním pruhu)

Zábor levého jízdního pruhu. Doprava ve směru do Prahy 7 vedena jedním jízdním pruhem. Doprava po sjízdné rampě ve směru do centra a do ul. Husitská bude bez omezení.

Zhotovitel:
Souvislá údržba vozovky – STRABAG a.s.
Oprava mostních závěrů – Santech alfa s.r.o.

https://opravujeme.to/action/777/