Tisková prohlášení - seznam

Do dvou let bude v Praze šedesát nových světelných křižovatek

Téměř šedesát nových světelných křižovatek vznikne do dvou let na území hlavního města Prahy. V tomto období zároveň bude obnoveno dalších padesát zařízení. Vyplývá to ze schváleného plánu obnovy a dodávek světelných signalizačních zařízení a oblastních dopravních řídících ústředen mezi Technickou správou komunikací a společností ELTODO dopravní systémy.

 „V dalších letech aždo roku 2017 pak bude postaveno v průměru 24 nových křižovatek ročně a zhrubastejný počet jich bude obnoven. Celkem by tak v rámci patnáctiletého kontraktuse společností ELTODO  dopravní systémymělo v Praze vzniknout asi 200 nových světelných křižovatek, čímž se dosavadnípočet světelně řízených křižovatek zvýší přibližně na sedm set,“ podotklRadovan Šteiner, radní pro dopravu hlavního města.

Zároveň bude v roce 2008 zahájena výstavba dalších oblastníchřídících dopravních ústředen, a to dodávkou první nové ústředny do tzv. OblastiSever (Praha 8 – Kobylisy) a obnovou stávající zastaralé ústředny ADT, řídícídopravu v centru, v tzv. oblasti C1 (převážně na Praze 2). Do roku 2022 dosáhnecelkový počet oblastních dopravních ústředen devíti až deseti.

Nedílnou součástí zmíněného projektu je i servisní činnost aúdržba všech zařízení pro řízení dopravy. „Měsíčně je na centrální dispečinkservisní společnosti hlášeno asi 800 poruch, jejichž odstraňování je zahajovánov průměru do 25 minut,“ uvedl Šteiner. Smluvně stanovená lhůta pro příjezd namísto poruchy je maximálně 1 hodina.

Počínaje srpnem bylo zahájeno také obnovovánínátěrů na stožárech a sloupcích semaforů, včetně speciálního nátěruznesnadňujícího výlep plakátů. Do poloviny října budou takto obnoveny nátěry na80 křižovatkách, například v ulicích Evropská, Legerova, Sokolská, vybranékřižovatky na Vinohradské a v Praze 4.