Tisková prohlášení - seznam

Bloková čištění míří do pražských ulic

Technická správa komunikací hl. města Prahy startuje bloková čištění komunikací – tedy komplexní strojní i ruční úklid vozovek spojený s případným odtahem automobilů. Dnem „D“ je tentokrát pondělí 2. dubna, kdy stroje a lidé zamíří do vybraných lokalit městských částí Praha 3, 6, 9, 11 a 15. „Intenzivní úklid bude probíhat až do začátku letních prázdnin. V červenci a srpnu tempo zvolníme, v plné síle se do ulic vrátíme opět na přelomu srpna a září,“ informoval tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt na dopravním portálu TSK. „Uživatel si může zadat buď název ulice a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek. Kromě internetových stránek TSK naleznou lidé informace o blokových čištění také přímo v ulicích metropole, kde bude sedm dní před plánovaným čištěním umístěna značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem.

 TSK vyzývá motoristy, aby bedlivě sledovali dopravní značení přímo na komunikacích, informace na webových stránkách i v radničních listech příslušných městských částí. „Majitelům automobilů doporučujeme respektovat dopravní značení. Nám tím ulehčí práci. Sami se pak vyhnou případnému odtahu vozidla a následné finanční sankci,“ zdůraznil Mrázek.

 Odtah vozidel provádí Správa služeb Městské police hl. m. Prahy. Odtažená vozidla tak budou mířit na některé odtahové parkoviště Správy služeb. Seznam parkovišť s přesným popisem jejich umístění, telefonickými kontakty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo vozidlo odtaženo lze nalézt na webových stránkách Městské police http://www.mppraha.cz/. Za odtah vozidla motorista zaplatí 1300 korun, za první den parkovného na odtahovém parkovišti 150 korun a za každý následující den pak 200 Kč.