Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A ZŘÍZENÍ NOVÉHO CHODNÍKU V NEBUŠICÍCH

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v úterý 9. srpna 2022 rekonstrukci komunikace v pražských Nebušicích. Dojde zde ke zřízení nového chodníku v Tuchoměřické ulici v délce zhruba 350 metrů.

V rámci stavby bude rovněž rozšířena vozovka, aby Tuchoměřická ulice splňovala veškeré podmínky zajištující plynulost dopravy. Konkrétně pak zejména požadavek na vyhnutí dvou protisměrných kloubových autobusů. Šířkové úpravy vozovky zahrnují místy novou konstrukci do hloubky zhruba 50 cm a místy sjednocení povrchu v tloušťce 10 cm. Veškeré povrchy budou asfaltové.

Realizace stavby bude probíhat od úterý 9. srpna přibližně do čtvrtka 22. září 2022 a dojde k úplné uzávěře této komunikace. Tuchoměřická ulice se po tuto dobu stane neprůjezdnou. Objízdná trasa povede přes Horoměřice, ul. K Tuchoměřicům, Hrdinů, Horoměřická , Nebušická.

Současně dojde i k úpravě autobusových linek 161, 312 a 907 (více na webu DPP: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/14325).

Od 23. září do 7. října 2022 se dopravní omezení redukuje pouze na částečné a provoz bude zachován v obou směrech. Účastníky dopravního provozu bude podle potřeby navigovat dopravní značení cca po 100 metrech.

Zhotovitel: DAP a.s., SILNICE GROUP a.s., POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., ČERMÁK A HRACHOVEC a.s.

https://opravujeme.to/action/1009/