Tisková prohlášení - seznam

Technická správa komunikací hl. města Praha zahajuje další významnou rekonstrukci pražské silnič

Technická správa komunikací hl. města Praha zahajuje další významnou rekonstrukci pražské silniční sítě, a to Roztocké ulice. Rekonstrukce úseku mezi ulicemi Kamýcká a V rokli odstartuje v úterý 18. dubna a skončí v listopadu letošního roku.

„Více než kilometrový úsek komunikace rozšíříme ve směru k Vltavě, vznikne také oddělená autobusová zastávka. Součástí stavebních prací je i přeložka inženýrských sítí a nové odvodnění tak, aby voda odtékající z ulice neznečišťovala Vltavu,“ sdělil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

 V průběhu rekonstrukce bude uvedený úsek zcela uzavřen pro osobní i nákladní dopravu včetně MHD s výjimkou místních obyvatel pro příjezd k jejich domovům. Objízdná trasa pro osobní dopravu a MHD povede přes Suchdol a Unětice, pro nákladní dopravu pak přes obce Černý Vůl a Velké Přílepy.

 Roztocká ulice, která spojuje Roztoky s Prahou, patří mezi velmi zatížené silniční tahy. Denně zde projedou stovky automobilů. Část komunikace již v minulosti prošla kompletní rekonstrukcí.

Základní údaje o stavbě

  • Datum zahájení/ukončení: 18. 4. 2006/11/2006
  • Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • Zhotovitel: Skanska DS, a. s.
  • Projektant: Vin Consult