Tisková prohlášení - seznam

Broumarská ulice opět slouží motoristům, a to s výrazným předstihem

S výrazným předstihem ukončila Technická správa komunikací hl. města Prahy kompletní rekonstrukci Broumarské ulice v Kyjích. „Práce skončily o téměř měsíc a půl dříve, od uplynulého víkendu slouží komunikace motoristům i chodcům bez omezení,“ řekl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK. „Náklady dosáhly dvě stě miliónů korun. Polovinu se nám podařilo získat z evropského strukturálního fondu ERDF. O zbytek se podělil státní a městský rozpočet,“ dodal.

Stavební práce, které odstartovaly začátkem března, probíhaly v úseku od křižovatky s Rožmberskou ulicí až po přemostění Rokytky v délce necelých osmi set metrů. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy.

Broumarská ulice získala po rekonstrukci zcela novou vozovku a chodníky včetně jejich  odvodnění, přičemž v centru Starých Kyjí byla komunikace oproti minulosti  vhodněji trasována a zároveň došlo k lepšímu napojení Hodějovské ulice. Součástí stavby byly zastávky MHD včetně staničních přístřešků, parkoviště u hřbitova Kyje, rekonstrukce nadjezdu ČD, opěrná zeď Broumarská, zárubní zeď Hodějovská, nové veřejné osvětlení a další nové inženýrské sítě a také přeložky stávajících inženýrských sítí, nová dešťová usazovací nádrž a protihluková opatření na přilehlých objektech. V rámci stavby došlo k demolici skladu a objektu bývalé a již nefunkční školy. 

Základní informace o stavbě:

  • Předmět stavby: Broumarská ulice, Praha 14 – Kyje, úsek od křižovatky s ulicí Rožmberskou po přemostění Rokytky
  • Investor: TSK hl. m. Prahy
  • Inženýring: IDS, a. s.
  • Zhotovitel: sdružení PSVS a Dálniční stavby Praha
  • Termín: 1.3 – 18. 11. 2006