Tisková prohlášení - seznam

TSK připravila novinky u bezplatné služby TSK-INFO

Několik novinek připravila Technická správa komunikací hl. m. Prahy u služby TSK-INFO, v rámci které zasílání uživatelům zdarma aktuální informace o dění v pražské dopravě. „Změny jsme provedli na základě připomínek klientů,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

Blokové čištění

U zasílání informací o blokovém čištění komunikací se nově vybírá konkrétní úsek ulice a ne ulice celá, jak tomu bylo doposud. Výběr je prováděn z mapového podkladu a klientům tak usnadní a upřesní výběr komunikace. „Vzhledem k této změně došlo k převodu již zaregistrovaných ulic na ulice a úseky.  Na jednu ulici nyní připadají všechny čištěné úseky. Stávající uživatelé by si tedy měli překontrolovat svoje nastavení,“ upozornil Mrázek.

Součástí e-mailu je i tzv. událost do kalendáře, která klientům umožňuje vložit informace do jimi používaného kalendáře – například Outlook, Google Calendar apod.

Informace o blokovém čištění dostávají uživatelé jeden týden a jeden den před jeho začátkem.

Obsazenost parkovišť P+R

V e-mailu se nově objeví informace o obsazenosti nejen vybraného parkoviště, ale i stav na parkovištích v blízkém okolí. „Motoristé tím získají možnost volby, na které parkoviště P+R zamíří,“ podotkl mluvčí TSK.

Množství a četnost zasílaných dat o P+R si každý uživatel může nastavit podle své potřeby. Může si vybrat zasílání informací z jednoho, z několika či ze všech parkovišť. Zároveň si určí v jaký den (lze si nastavit jednotlivé dny, pracovní dny, víkendy či celý týden) a kdy chce aktuální informace zasílat.

Zájemci naleznou odkaz na službu TSK-INFO na přímo na hlavní stránce společnosti www.tsk-praha.cz. K aktivaci služby je nutná registrace, po vyplnění registračního formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu jím uvedenou v registračním formuláři se žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel se může následně přihlásit a po přihlášení si nastaví zasílání požadovaných informací.