Tisková prohlášení - seznam

Lanový most bude uzavřen v úterý časně ráno na 15 minut

Lanový most na Jižní spojce bude v úterý 25. listopadu mezi 2 a 3 hodinou ranní uzavřen na 15 minut v obou směrech pro veškerou automobilovou dopravu. Objízdná trasa povede přes Švehlovu a Průmyslovou ulici, dopravu bude usměrňovat státní i městská policie.

„Důvodem je speciální měření mostní konstrukce, které má za úkol zjistit její chování i možnou příčinu, proč před několika měsíci došlo k jejímu pohybu. Aby byly výsledky naprosto průkazné je nutné po dobu měření vyloučit jakýkoliv provoz na mostě,“ vysvětlil mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy Tomáš Mrázek. „Čas mezi druhou a třetí hodinou ranní jsme zvolili záměrně. Provoz je v tuto chvíli minimální a nenaruší se tak plynulost dopravy na území metropole,“ zdůraznil mluvčí.

Na Lanovém mostě, jedné z nejvytíženějších pražských dopravních tepen, objevili dělníci začátkem letošního srpna významné poškození, jenž bylo v rekordním čase odstraněno. Na celkové délce mostu nyní probíhá demontáž říms. Následně vzniknou nové železobetonové římsy, bude obnovena izolace přilehlé části vozovky a vznikne nové odvodnění. Důležitou součástí probíhající rekonstrukce je i výstavba nových protihlukových stěn po obou stranách mostu.

V tuto chvíli je provoz na mostě veden v obou směrech ve dvou jízdních pruzích, což prakticky žádné omezení neznamená, protože za Lanovým mostem je Jižní spojka směrem z centra zúžena na dva pruhy pro každý směr. Pro nákladní automobily nad 6 tun je omezena rychlost na 60 km/h. Po dokončení oprav se provoz vrátí do původní stavu, tedy tři jízdní pruhy v obou směrech.