Tisková prohlášení - seznam

POKRAČUJE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PROSECKÁ V ÚSEKU MEZI ULICEMI NA VYHLÍDCE A NA ROZHRANÍ

Praha 12. 10. 2022 – Technická správa komunikací (TSK) provede v termínu od pondělí 17. října do 20. listopadu 2022 opravu vozovky v další části Prosecké ulice, v úseku Na Vyhlídce – Na Rozhraní. Práce tak navazují na již zrekonstruované úseky z minulých let.

 

V rámci opravy vozovky, která v současné době vykazuje četné výtluky a síťové trhliny obrusné vrstvy, bude odfrézována a položena nová obrusná vrstva vozovky. Dále budou provedeny nezbytné sanace neúnosného podloží, lokálně vyrovnány obrubníky, opraveno odvodnění a bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

 

Práce budou probíhat ve dvou etapách po podélných polovinách a dopravní provoz bude po celou dobu stavby zachován jednosměrně z Proseku do Libně. Oprava se dotkne i autobusových linek MHD, kdy BUS linky 140 bude ve směru od Čakovic odkloněn v období pracovních dnů z Proseku na Vysočanskou a Českomoravskou, o víkendech bude linka ukončena v Letňanech. Pro individuální automobilovou dopravu budou ve směru na Prosek vyznačeny objízdné trasy:

Směr Libeň:

Ulicí U Pekařky -> Prosecká -> Zenklova -> Libeň

Směr Letňany:

Ulicí Zenklova -> Vosmíkových -> Na Stráži -> Prosek -> Letňany

 

Společně s výše uvedenou opravou bude zahájena oprava poslední části ulice Prosecká v úseku Čuprova – Františka Kadlece ve směru do Libně. Dokončena bude 4. listopadu 2022. Provoz v tomto místě bude veden obousměrně po jižním pásu vozovky.

 

V dalším úseku Na Vyhlídce – Vysočanská by práce měly pokračovat v následujících měsících na uličních vpustech a v roce 2023 zde bude také položen nový povrch.

 

Zhotovitel: EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS.

  

https://opravujeme.to/action/1087/