Tisková prohlášení - seznam

DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO CHODCE A CYKLISTY

Praha 15. září 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zve aktivní děti a jejich rodiče na Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty, který proběhne již tradičně ve středu 22. září 2021 v rámci Evropského týdne mobility. Děti ze základních škol na akci dostanou prostor ukázat své znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Pro nejmenší je připraveno představení černého divadla s názvem „Pohádkový semafor“, při kterém si děti zopakují, jak se chovat na pozemních komunikacích a případné následky svého nesprávného chování.

Součástí akce jsou dále různá stanoviště s úkoly. Jedním ze stanovišť je jízda po dětském dopravním hřišti, kde si procvičí správné nasazení cyklistické přilby a pravidla silničního provozu. Ta si pod dohledem Policie ČR vyzkoušejí i na jízdních kolech a koloběžkách. Dalším stanovištěm bude jízda zručnosti, která prověří dovednosti žáků při ovládání jízdního kola i v obtížnějších jízdních podmínkách. Jako další si vyzkoušejí obrazové testy s poukázáním na nesprávné chování na silnici či chodníku a znalost dopravních značek. Velkým přínosem pro děti bude i účast zdravotníků Českého červeného kříže, kteří připraví ukázky první pomoci a děti si tak mohou v praxi vyzkoušet resuscitaci zraněného.

Po splnění všech stanovišť si děti budou moci vybrat malou odměnu ve formě bezpečnostních reflexních prvků.

Akce probíhá 22. září 2021 od 10:00 hod. do 16:30 hod. - MUZEUM POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, který je určena dětem prvního stupně základní školy. Na divadelní představení a třídní kolektivy je nutné se dopředu objednat na e-mailu: kusova@muzeumpolicie.cz.