Tisková prohlášení - seznam

TSK OPRAVÍ RAMPU Z ULICE POVLTAVSKÁ NA MOST BARIKÁDNÍKŮ

Praha 20. října 2023 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 23. října 2023 opravu nájezdové rampy z ulice Povltavská ve směru na most Barikádníků a dále do centra. Práce jsou rozděleny na tři etapy. První etapa proběhne ještě letos s plánovaným ukončením do 19. prosince 2023. Druhá a třetí etapa je plánována na první polovinu příštího roku. Termín zahájení závisí na klimatických podmínkách a bude upřesněn.

V rámci stavebních prací bude kompletně opraven mostní svršek, tedy stávající vozovka, mostní dilatační závěry, železobetonové římsy včetně záchytného systému, izolace a odvodnění mostu X-544 a části mostu X-543.2.

Celková délka opravovaného úseku je 203 m.

Termín realizace a rozsah dopravního omezení:

Etapa 1: 23. 10. 2023 – 19. 12. 2023 - zábor pravého jízdního pruhu na nájezdové rampě z ul. Povltavská na most Barikádníků, průjezd umožněn levým jízdním pruhem.

Zhotovitel: Hobst a.s.

https://opravujeme.to/action/1562/