Tisková prohlášení - seznam

KONCEM BŘEZNA SE MĚNÍ VEDENÍ DOPRAVY V KOMOŘANSKÉ ULICI

Praha 21. března 2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) naplno obnoví po zimní přestávce práce na Komořanské ulici. V pondělí 25. 3. 2024 se tak změní aktuální vedení dopravy, a to s ohledem na postup stavebních prací. Spočívat bude v převodu automobilové dopravy ve směru do centra na novou komunikaci Komořanská, dále pak po stávající objízdné trase ulicí K Vystrkovu. Kvůli tomu ale nebude možné odbočení doleva z nové komunikace (tzv. ByPassu) ve směru z centra na komunikaci K Vystrkovu. Předpokládaný termín zprovoznění komunikace je 30. 4. 2024.

Po provedení této úpravy bude možné zahájit dokončovací práce na druhé straně křižovatky včetně pokračování výstavby nové světelné křižovatky. Úpravy budou platné do celkového zprovoznění komunikace Komořanská, které se předpokládá na konci dubna 2024. Následně pak budou probíhat závěrečné práce a terénní úpravy v okolí komunikace s termínem dokončení do 15. 5. 2024.

Zhotovitelem je spol. SKANSKA. Video z průběhu prací v předchozích etapách naleznete v odkaze: https://filestore.skanska.cz/collect.jsp?lKPtI7xN

Více na: opravujeme.to