Tisková prohlášení - seznam

MOST X696 CHILSKÁ PŘES D1 PROJDE OPRAVOU ŘÍMS A ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

Praha 26. dubna 2021 – Od úterý 4. května 2021 zahájí Technická správa komunikací (TSK) stavební práce na mostním objektu, převádějící Chilskou ulici přes komunikaci Brněnská (D1). Práce by měly skončit během září 2021.

Jedná se o běžnou údržbu mostního objektu. Stavba je rozdělena do několika etap a zahrnuje frézování 50 cm pruhu u římsy, odbourání římsy a provedení nové izolace. Dále bude zhotoveno nové zábradlí, odvodňovací proužek a nový kompletní zádržný systém včetně říms.

 

Dopravní omezení:

 

Údržbové práce budou probíhat s omezením automobilové dopravy a vyloučením chodců vždy na jedné straně dle jednotlivých etap a ulice Chilská bude částečně uzavřena.

 

I. etapa: 4. 5. 2021 – 14. 6. 2021, zábor pravého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 (i přilehlého chodníku) – ve směru od okružní křižovatky Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská na křižovatku Chilská x Opatovská

 

II. etapa: 14. 6. 2021 - 16. 8. 2021, zábor levého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 – ve směru od okružní křižovatky Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská na křižovatku Chilská x Opatovská a zábor levého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 v opačném směru – směr od křižovatky Chilská x Opatovská na okružní křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská

 

III. etapa: 16. 8. 2021 - 30. 9. 2021, zábor pravého jízdního pruhu na mostě přes dálnici D1 (i přilehlého chodníku) – ve směru od křižovatky Chilská x Opatovská na okružní křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská.

 

Po dobu stavby bude částečně omezen provoz pod mostním objektem na dálnici D1, kde dojde ke snížení rychlosti a provoz bude veden v režimu minimálně 2+2 jízdní pruhy v obou směrech.

 

 

Zhotovitel: HOBST, a. s.