Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE KUTNOHORSKÁ

Praha 1. dubna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od pondělí 12. dubna 2021 s rozsáhlou rekonstrukcí Kutnohorské ulice, a to v úseku začínající 250 m před ulicí Kardausova a končící okružní křižovatkou Přátelství x Podleská. Stavba je rozdělena do několika etap a měla by být dokončena nejdéle v lednu 2022.

 

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na úseky (2. - 6.):

 

Úsek č. 2 (říjen – listopad 2021) – jedná se o frézování tloušťky 200 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.

 

Úsek č. 3 (září – říjen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 100 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev. Obrusná vrstva bude ze směsi se sníženou hlučností.

 

Úsek č. 4 (srpen – září 2021) – jedná se o frézování tloušťky 150 mm – 200 mm a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Část vozovky bude ze směsi se sníženou hlučností.

 

Úsek č. 5 (srpen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 120 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.

 

Úsek č. 6 (12. 4. – 15. 8. 2021) od ulice Podleská - po ulici K Měcholupům – jedná se o frézování tloušťky 150 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev tloušťky 200 mm. Povrch bude zvýšen o 50 mm, kromě úseku 300 m s výměnou konstrukčních vrstev.

 

Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zastávek Kutnohorská, Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, Průmstav, Fruta, Na Vrchách, a to vždy v obou směrech (z centra a do centra).

Dále dojde k úpravě obrub u chodníků, které budou vyměněny ze současných betonových za kvalitnější žulové a bude obnoveno dopravní značení.

 

 

Plánované dopravní omezení:

 

Navržené opatření je stejné v obou etapách 6. úseku (12. dubna – 15. srpna 2021), kterým rekonstrukce začne. Kutnohorská ulice bude od 12. dubna 2021 ve směru do centra UZAVŘENA.

 

V první etapě rekonstrukce v řešeném 6. úseku ve směru do centra, bude provedena kompletní oprava povrchu komunikace v jízdním směru do centra města od okružní křižovatky Přátelství x Podleská, až po průsečnou křižovatku komunikací ul. Kutnohorská x K Měcholupům, Za Křížem.

 

Stavební práce budou v průběhu celé stavby prováděny při zachování jednosměrného jízdního pruhem podél staveniště. Prostor stavby bude oddělen svodidly tak, aby byla zachována dopravní obslužnost přilehlých areálů.

 

  • Ve směru do centra města budou objízdné trasy pro osobní automobily s cílem „Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ vedeny po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po své trase ulicí Kutnohorská.

 

  • Objízdná trasa s cílem „centrum“ bude vedena po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového Hnutí, Türkova a dále po své trase ulicí 5. května.

 

  • Nákladní automobilová doprava bude ve směru z centra vedena ulicí Přátelství po silnici I/2 a ve směru do centra ul. Černokostelecká též po silnici I/2 vedena do Říčan, kde bude dále trasována po komunikaci č. II/101 a dále vedena na dálnici D1.

 

  • Ve stavbou dotčeném úseku ve směru do centra budou zrušeny autobusové zastávky Na Vrchách, Fruta a Průmstav. Ty budou nahrazeny na objízdných trasách dle příslušného dopravního opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.

 

  • Dále bude upraveno světelné signalizační zařízení (SSZ) č. 0.092 Kutnohorská x K Měcholupům.

 

Ve druhé etapě rekonstrukce 6. úseku bude realizována oprava jízdního směru z centra ve stejném rozsahu jako v etapě první.

 

Dopravní omezení k dalším etapám budeme aktuálně uvádět na našich webových stránkách, formou aktualizovaných zpráv a na sociálních sítích.

Zhotovitel: Skanska, a. s.