Tisková prohlášení - seznam

V Ústecké ulici pokračuje II. etapa opravy vozovky

V úterý 2. července zahájí Technická správa komunikací II. etapu opravy vozovky v Ústecké ulici, která potrvá do konce července. Práce navazují na I. etapu, která proběhla v roce 2018. Celá oprava je v úseku Klapkova – Kobyliská.

V druhé části se jedná o úsek Horňátecká x Klapkova – Žernosecká. Samotná oprava vozovky je rozdělena do 4. etap, kdy vždy bude zachovaný průjezdný profil 1+1, tedy jízdní pruh v obou směrech.

Bude vyfrézován povrch vozovky do hloubky 90 mm a následně položen nový povrch v tloušťce 100 mm. Zároveň zde provedeme zesílení konstrukce.

V rámci této opravy proběhne i oprava autobusové zastávky a vyrovnání poškozených obrub.