Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA VOZOVKY V ULICI 5. KVĚTNA SKONČÍ O DVACET DNÍ DŘÍVE

Praha, 27. listopadu 2023 – V pondělí 27. listopadu skončí opravy povrchu vozovky ulice 5. května ve směru na D1. Skončí také související dopravní omezení v místě, které převádělo u Nuselského mostu jeden jízdní pruh z centra do protisměru a omezen tím byl i opačný směr od D1 do centra. Plánovaný termín dokončení první části opravy byl až do 17. prosince 2023. Na jaře se práce na místo vrátí a vymění se vozovka v pásu do centra. Práce provedla společnost EUROVIA CS, člen Skupiny VINCI Construction CS, pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Opravy povrchu vozovky s pokládkou nového nízkohlučného povrchu začaly na začátku listopadu a díky příznivému listopadovému počasí a vysokému nasazení kapacit dodavatele práce proběhly bez komplikací a rychleji, než se očekávalo.

 

Součástí prací kromě výměny povrchu vozovky byla také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr byla položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkaly nových elastických závěrů. V rámci prací došlo také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče.

V průběhu pondělí 27. listopadu začne kolem poledne postupné odstraňování dopravního opatření včetně uzavření přejezdů ve středním dělicím páse. V odpoledních hodinách bude průjezd bez omezení.

Na jaře se práce na místo ještě vrátí. Stejným postupem totiž proběhne oprava vozovky na druhé polovině komunikace ve směru z D1 do centra.