Tisková prohlášení - seznam

Údržba mostů od pátku 17. 5. omezí dopravu směrem z centra za Lanovým mostem

V pátek 17. května začne Technická správa komunikací s údržbou mostů X620 a X621 nad ulicí Rabakovská. Jedná se o komunikaci Jižní spojka ve směru z centra.

Na mostech X620 a X621 bude provedeno ztužování žeber ve vozovce u mostních závěrů, a to pomocí betonu a pryskyřice.

Celá akce je rozdělena na 2. etapy. Nejprve dojde k opravě v levé části vozovky, a poté v pravé části vozovky, obě ve směru z centra. 

Doprava bude vedena vždy ve dvou zúžených pruzích 2,5 m a 3,0 m. Práce proběhnou ve dvou etapách, kdy 1. etapa je v termínu od pátku 17. května  od 21:00hod. do neděle 19. května 2019 do 15:00hod. v levé části vozovky a 2. etapa je v termínu od pátku 24. května od 21:00hod. do neděle 26. května 2019 do 15:00hod..

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Stavební společnost HOBST, a. s
.