Tisková prohlášení - seznam

Informace o změně v podávání žádostí do Svodné komise od 1. 1. 2023

Vážení investoři, obstaravatelé IIČ a ostatní žadatelé o stanovisko Svodné komise Technické správy komunikací hl. m . Prahy, a.s. (dále jen „TSK“),
vzhledem k optimalizaci jednotlivých činností a snaze o zefektivnění celého procesu, s ohledem na zrychlení možnosti vzájemné komunikace a ve vazbě na transparentní průběh řízení s účinností od 1. 1. 2023 přijímáme žádosti o stanoviska Svodné komise POUZE ELEKTRONICKY.
Jednotlivé žádosti o technická stanoviska Svodné komise TSK ke studiím a projektovým dokumentacím pro demolice, územní souhlas, uzemní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné řízení přijímáme prostřednictvím elektronického podání na adrese „Vítejte na portálu Svodné Komise - TSK Praha“ - https://apps.tsk-praha.cz/svodna-komise nebo na webových stránkách TSK: https://www.tsk-praha.cz/ - „Jak si zařídit“ – „Svodná komise, stanoviska/souhlasy“ – „1.Elektronicky prostřednictvím formuláře – zde“.
Po vyplnění VŠECH základních údajů nahrajte postupně jednotlivé přílohy projektové dokumentace s jejich názvem v identické struktuře jako u tištěné formy PD.
Děkujeme za spolupráci.
Tým Svodné komise TSK