Tisková prohlášení - seznam

TSK JE PŘIPRAVENA ZAJISTIT OD KVĚTNA PROVOZ PARKOVIŠTĚ V ULICI BOTEVOVA

Praha 14. dubna 2021Veřejné hlídané parkoviště v ulici Botevova v MČ Praha 12, které využívají také rezidenti, by mělo v květnu přejít bez přerušení provozu do správy Technické správy komunikací (TSK).  Nájemci parkovacích míst zde budou moci nadále parkovat za stávajících podmínek, pouze se zkontaktují s pracovnicí TSK, která jim vystaví novou nájemní smlouvu.

Kontakt:

www.tsk-praha.cz - sekce Jak si zařídit,

nebo přímo e-mailem - marketa.matousova@tsk-praha.cz, tel. 257 015 815

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. jedná na základě Usnesení Rady HMP ze dne 12. 9. 2017 č. 2237, kdy bylo rozhodnuto o změně principu budoucí správy vybraných parkovišť. Dle bodu II. bylo TSK uloženo zajistit ukončení nájemních smluv u 42 parkovacích ploch v majetku HMP dle přílohy citovaného usnesení a to tak, aby smluvní vztahy byly ukončeny nejpozději k 31. 3. 2018. Od té doby běží s nájemcem tohoto parkoviště soudní spory.

Na základě dohody s bývalým provozovatelem o předání parkovací plochy bude TSK připravena zajistit provoz parkoviště od 3. května 2021. Po rozhodnutí soudu o platnosti výpovědi, který v plném rozsahu vyhověl HMP tedy TSK převezmeme parkoviště do své správy a zajistí kompletní provoz stejně jako u dalších objektových a plošných parkovišť, např. garáží Letná, Hlavní nádraží nebo u parkoviště Hradební, Wilsonova atd.