Tisková prohlášení - seznam

PRAHA PŘIPRAVUJE ROZŠÍŘENÍ ZÁKAZU TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12 TUN PŘES REZIDENČNÍ ČÁSTI MĚSTA

Praha 22. prosince 2021 Praha se dlouhodobě potýká s nadměrným zatížením svých komunikací tranzitní nákladní dopravou v lokalitách některých rezidenčních čtvrtí. Technická správa komunikací (TSK) proto připravila a podala žádost o rozšíření zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území hlavního města Prahy tak, aby byly vyloučeny zejména nežádoucí tranzitní průjezdy, které neúměrně opakovaně zatěžují zejména území městské části Praha 6 a 5. Na přípravě této žádosti pracovala několik měsíců pracovní skupina pod vedením náměstka Adama Scheinherra, složená ze zástupců hlavního města a městské části Praha 6, dopravních inženýrů z TSK, či Policie ČR. Nyní se čeká na vydání opatření obecné povahy a finální stanovení silničním správním úřadem. Pokud v rámci projednání proběhne vše bez komplikací, mohlo by k vyznačení dojít v první polovině roku 2022.

 

Vzhledem k již existujícím objízdným trasám, dobudovaným částem D0 – Pražského okruhu, je možné zákaz pro nákladní tranzitní dopravu zavést a rozšířit v jihozápadní a západní části Prahy. Jedná se zejména o komunikace na území MČ Prahy 6 – např. Evropská třída, Karlovarská a Strahovský tunel, části MČ Prahy 5 – např. Plzeňská a Rozvadovská spojka a příjezd ze severu Prahy přes Cínoveckou do Liberecké ulice a dále do tunelů na Městském okruhu.

 

„Doháníme to, co mělo být hotové už před lety. Konečně se aktualizuje zákaz vjezdu tranzitních vozidel nad 12 tun do rezidenčních čtvrtí, které může těžká doprava bez problémů objet už díky dokončeným částem Pražského okruhu. Po několika politických vedeních města, kdy se nic nepohnulo, máme připravené řešení, které do konce června může začít fungovat. Těším se na další část Prahy bez projíždějících kamionů,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

 

Dopravní značení v navržených podobách:

 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun s dodatkovou tabulkou TRANZIT je navržen pouze na exitech z Pražského okruhu nebo na odbočkách z komunikací, které tvoří obchvat Prahy.

Veškerý tranzit tak bude nucen využít tuto trasu. Do území za touto dopravní značkou by v budoucnu směla pouze vozidla kvůli dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun s dodatkovou tabulkou MIMO ZÁSOBOVÁNÍ je navržen pro vyznačení zákazu v západní části Prahy ve směru do centra od ulic Drnovská, Slánská, Jeremiášova. Zároveň je obdobně ošetřeno území okolo ulice Strakonická po Malou Chuchli. Do území za touto dopravní značkou smí pouze vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby (oblast Strakonické je opatřena mírně odlišným režimem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY).

 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun bez dodatkové tabulky – tvrdý zákaz je již využit či nyní navržen obousměrně pro severozápadní část Městského okruhu, v jižní části Městského okruhu ve směru na západ a dále zejména v oblasti Prahy 1, 2 a 5 pro přerušení vazby pro všechna vozidla nákladní dopravy nad 12 tun skrz město.