Tisková prohlášení - seznam

POKRAČOVÁNÍ DALŠÍ ETAPY PRACÍ NA KOMUNIKACI OCELKOVA OD 2. KVĚTNA 2022!

Praha 28. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) naváže od pondělí 2. května 2022 na práce z minulých let, a to poslední etapou opravy komunikace Ocelkova, v úseku ulice Chlumecká až před autobusovou zastávku Breitcetlova ve směru na Černý Most, konkrétně k VO 910549. Práce skončí nejdéle do 1. června 2022.

 

V rámci stavebních prací bude odfrézována obrusná i ložná vrstva vozovky, proběhne vysprávka trhlin a sanace podkladu. Součástí stavby je i obnova dopravního značení.

 

Návrh dopravní omezení:

 

Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách dle dopravního omezení:

1. etapa: 2. 5. – 13. 5. 2022 - uzavírka jízdního pruhu od sídliště (VO 910549) pod viadukt do ulice Chlumecké

2a. etapa:  14. 5. – 26. 5. 2022 – uzavírka jízdního pruhu od ulice Chlumecké k Cíglerové

2b. etapa: 21. 5 – 22. 5. (sobota + neděle) -  celková uzavírka jízdního pruhu od Chlumecké i přes křižovatku k VO 910549. Jedině v této etapě dojde k omezení autobusové dopravy, více informací bude zveřejněno na stránkách dopravního podniku https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti.

3. etapa: 27. 5. – 1. 6. 2022 - uzavírka prostředního jízdního pruhu od VO 910549 ke křižovatce na ulici Chlumeckou

Možné objízdné trasy pro všechny etapy:

  1. směrem ze sídliště na Chlumeckou - průjezdné
  2. opačný směr budou objízdné trasy - z Broumarské na Ocelkovu nebo z Cíglerové na Ocelkovu
  3. také lze jet z Ocelkové směrem na Broumarskou a z té na Chlumeckou

Vjezd do obchodní zóny bude značen na Chlumecké i ulici Ocelkova.

 

Zhotovitel:

 

PORR, a. s.

 

 

https://opravujeme.to/action/839/