Tisková prohlášení - seznam

NOVÝ PODJEZD POD MOSTEM ČUPROVA ZKRÁTÍ A ZRYCHLÍ CESTU CYKLISTŮM NA STEZCE A26

Praha 19. květen 2020 Technická správa komunikací v letošním roce postavía opraví desítky kilometrů tras pro cyklisty. Nejnáročnější stavbou, kterou právě dokončila, je podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova.

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH CYKLOSTAVEB TSK V ROCE 2020

„Vodní prostup Rokytka patří mezi největší cyklistické akce v posledních letech a je výjimečná svým rozsahem. Kromě trasy pro cyklisty se upravilo i koryto řeky a opravily se ochranné a opěrné zdi. Jedná se o investici za 48 milionů korun. Rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury je totiž z dlouhodobého hlediska logickou volbou pro moderní evropskou metropoli. Proto do aktivní dopravy investujeme s TSK víc než kdy v dřív. Pro představu – letos 170 milionů korun, loni 121 milionů. V roce 2017 to bylo jen 17 milionů,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

Nově budovaná stezka se nachází na území Městských částí Praha 8 a 9 převážně v zastavené části podél koryta říčky Rokytky. Jedná se o část úseku cyklostezky A26 „Rokytka“: Libeň – Vysočany, kde předmětná stavba začíná rampou kousek před mostem R009 Čuprova, v napojení na stávající cyklostezku, dále pokračuje pod mostem tzv. vodním prostupem, a končí opět rampou za mostem v napojení na stávající cyklostezku – ulice Nad Kolčavkou. Stavba leží na levé straně břehu Rokytky (ve směru toku).

„Výstavbou této části stezky dochází nejen k napřímení cyklistické a pěší vazby v linii A26, ale zejména tím odpadá nebezpečné místo, kdy se cyklisté museli na úzkém chodníku při prudkém sjezdu do podchodu otáčet o 180°. Dalším důležitým prvkem stavby je úprava koryta Rokytky, což napomůže lepšímu průtoku v rámci prevence při možných lokálních povodních,“ přibližuje Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Akce je rozdělena do řady stavebních objektů:

  • pozemní komunikace – cyklostezka Rokytka (následný vlastník Hlavní město Praha, následný správce TSK a.s.)
  • mostní objekty a zdi – opěrné zdi – celkem 5ks, ochrana stávajících pilířů (následný vlastník Hlavní město Praha, následný správce TSK a.s.)
  • vodohospodářské objekty – úprava koryta řeky Rokytky (správce Lesy hl. m. Prahy)
  • veřejné osvětlení a osvětlení cyklostezky v prostoru prostupu (vlastník Hlavní město Praha, správce THMP a.s.)