Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU, CHODNÍKU A VOZOVKY V UL. HARTIGOVA

Od pondělí 5. února 2024 musí řidiči počítat s dopravném omezením v Hartigově ulici, dříve Koněvově na Žižkově. Důvodem je oprava vodovodu (investor Pražská vodohospodářská společnost), vozovky a chodníků (investor Technická správa komunikací). Provoz se omezí v několika fázích, nejdříve bude pouze jednosměrný a poté bude ulice uzavřena. Práce potrvají do 31. srpna.

V období 5. 2. – 31. 5. 2024 bude v ulici zaveden jednosměrný provoz (od Ohrady k ul. Černínova), tedy ve směru do centra.

V části ulice Jeseniova, od ulice Rokycanova po ulici Českobratrská bude zakázán vjezd, vyjma autobusů MHD a dopravní obsluhy.

Objížďka autobusu bude vedena ulicí Ostromečská, Jeseniova a dále do ulice Zelenky-Hajského.

Autobusy MHD 133, 136 a 207 pojedou objízdnou trasou ulicemi Ostromečská, Jeseniova a Zelenky Hajského. Dočasné zastávky budou zřízeny na křižovatce Ostromečská × Jeseniova a v ulici Jeseniova před objektem Správy železnic.

V tomto období bude postupně zabrán severní chodník a severní část vozovky, bude vytvořen koridor pro pěší včetně vstupu do objektů, vjezd a výjezd z objektů nebude umožněn. Svoz odpadu bude řešen individuálně, stavba zajistí přepravu nádob od domů k místu svozu.

1. etapa: 5. 2. – 3. 3. 2024

Zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru z centra v úseku Domažlická - Zelenky-Hajského, dále zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru do centra v úseku Černínova - Domažlická.

Průjezd v daném směru – tzn. ve směru do centra umožněn jízdním pruhem v daném směru/v protisměru.

2. etapa: 4. 3. – 31. 5. 2024

Zábor jízdního pásu ul. Hartigova ve směru do centra v úseku Zelenky-Hajského - Černínova.

Průjezd v daném směru – tzn. ve směru do centra umožněn jízdním pruhem v protisměru.

V rámci uzavírky v období 5. 2. - 31. 5. 2024 bude od 26. 2. 2024 realizovat práce i Technická správa komunikací včetně dalších koordinovaných staveb (Cetin, Vodafone, Quantcom, PRE, T-Mobile, e3, Fiber Network, Eltodo, MHMP veřejné osvětlení vč. přisvětlení přechodů). Chodníky a parkovací stání budou dlážděné, chodníky pražskou mozaikou a stání včetně vjezdů kamennou kostkou. Vozovka včetně autobusových zálivů bude s asfaltovým povrchem

V další etapizaci rekonstrukce od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2024 dojde k úplné uzavírce komunikace Hartigova v úseku Černínova - Zelenky - Hajského, informace k tomuto omezení budou aktualizovány.

Podrobné informace: opravujeme.to.