Tisková prohlášení - seznam

PRAHA STAVÍ NOVÉ PARKOVIŠTĚ P+R U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ

Praha 3. 9. 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne 6. září 2021 se stavbou nového záchytného parkoviště „P+R Hostivař 3 – sever“ u komunikace Dolnoměcholupská, 300 metrů podél nádraží Hostivař. Jde o parkoviště, které bude primárně sloužit pro cestující, kteří budou dále do Prahy pokračovat vlakem. Stavba by měla být dokončena koncem roku 2021.

 

„Každé auto, které zastaví na okraji Prahy, se počítá. Je důležité P+R parkoviště budovat u zastávek městské hromadné dopravy. Tohle bude blízko železniční stanice. Do konce roku taky otevřeme velké objektové P+R Černý Most pro 880 automobilů u stanice metra, jednu z největších pražských investic do záchytných parkovišť,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

 

Parkoviště se nachází u železniční stanice Praha – Hostivař podél stávající protihlukové stěny u které vznikne i plocha pro pěší na níž dále navážou pakovací stání. Parkoviště pojme až 78 parkovacích míst (z toho 4 ZTP + 2 nabíjecí místa EKO). Cyklisté zde naleznou zastřešené cyklostání až pro 10 jízdních kol. Dále bude postaveno nové veřejné osvětlení a součástí vybavení parkoviště bude i sledování jeho obsazenosti pomocí bezdrátových senzorů s vestavěným akumulátorem a bezpečnostní kamerový systém.

 

V rámci stavebních prací také dojde k odvodnění celé komunikace včetně kompletní opravy části ulice Dolnoměcholupské (úsek podél nádraží Hostivař, mezi ulicemi U Pekáren – Poslední).

Dalším cílem projektu je doplnit stromy a solitérní keře do nově vytvořených rabátek mezi parkovací stání parkoviště a zbylé plochy určené pro zeleň zatravnit.

 

Dopravní omezení:

Částečné omezení pro automobilovou dopravu na komunikaci Dolnoměcholupská, kdy bude úsek mezi ulicemi U Pekáren – Poslední uzavřen. Jedná se o málo využívanou komunikaci.

Přístup k vlakovému nádraží bude bez omezení.

 

Zhotovitel: Sdružení Hostivař 3 – EKIS + Šlehofer