Tisková prohlášení - seznam

BLÍŽÍ SE POSLEDNÍ PLÁNOVANÁ UZÁVĚRA RAMPY Z JIŽNÍ SPOJKY NA KOMUNIKACI MODŘANSKÁ

Praha 10. prosince 2020 – Technická správa komunikací (TSK) uzavře od soboty 12. prosince 2020 do čtvrtka 17. prosince 2020 poslední třetí sjízdnou a nájezdovou rampu z Jižní spojky do ulice Modřanská. Práce na prvních dvou rampách (do ulice Chodovská a V Podzámčí) proběhly ve zkráceném termínu na přelomu listopadu a prosince. 

Stavební práce zahrnují odfrézování stávající konstrukce vozovky v tloušťce 100 mm, provedení sanace podkladních vrstev s opětovnou pokládkou nového povrchu o stejné tloušťce a nové vodorovné dopravní značení.

Dopravní omezení:

Od 12. 12. 2020 do 17.12. 2020 uzávěra rampy Jižní spojka – Modřanská. Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně:

  • směr Brno a Hradec Králové: z ul. Modřanská do ulice Ke Krči – Branická – Sulická a zpět na Jižní spojku.
  • směr Modřanská: sjezdovou rampou V Podzámčí dále Branická ulice – Ke Krči a na Modřanskou.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5fb4f7e494dbcc6f190979eb