Tisková prohlášení - seznam

noční uzávěry tunelu Mrázovka

Z důvodu mytí bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka:
1) Od 16. 4. 2023 do 18. 4. 2023 vždy  od 23:00 hod. do 05:00 hod. (2 noci) bude uzavřen západní tunelový tubus  A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.
2) Od 18. 4. 2023 do 20. 4. 2023 vždy  od 23:00 hod. do 05:00 hod. (2 noci) bude uzavřen východní tunelový tubus B (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.

a z důvodu údržby technologie bude probíhat uzávěra takto:

1) Od 20. 4. 2023 do 22. 4. 2023 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (2 noci) bude uzavřen západní tunelový tubus  A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.
2) Od 22. 4. 2023 do 24. 4. 2023 vždy od 23:00 hod. do 05:00hod. (2 noci) bude uzavřen východní tunelový tubus B (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.

Dále probíhá modernizace dopravního značení Městském okruhu, a z toho důvodu dojde k úplné uzávěře tunelu Mrázovka:

Od 20. 4. 2023 od 23:00 hod. do 21. 4. 2023 do 05:00 hod. a od 23. 4. 2023 od 23:00 hod. do 24. 4. 2023 do 05:00 hod.

Od 24. 4. 2023 do 26. 4.2023 vždy od 23,00 hod. do 05,00 hod. (2 noci) bude uzavřen jen východní tubus (B) směr Strahovský tunel a druhý tubus bude v provozu v původním směru.

Objízdná trasa je vedena po komunikaci Radlická.