Tisková prohlášení - seznam

Novinka TSK: Aktuální obsazenost parkovišť P+R zdarma do e-mailu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy rozšiřuje službu TSK info. Po informacích o blokovém čištění tentokrát nabízí zdarma zasílání aktuálních dat o obsazenosti parkovišť P+R. „Vyšli jsme vstříc zájmu uživatelů, kterých se za první měsíc zaregistrovalo několik set. Zároveň si od této novinky slibujeme nárůst zájmu o využívání parkovišť P+R,“ řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

Množství a četnost zasílaných dat o P+R si každý uživatel může nastavit podle své potřeby. Může si vybrat zasílání informací z jedno, z několika či ze všech parkovišť. Zároveň si určí v jaký den (lze si nastavit jednotlivé dny, pracovní dny, víkendy či celý týden) a kdy chce aktuální informace zasílat. „Může to být i několikrát za den. Jediným omezením je frekvence po deseti minutách,“ vysvětlil Mrázek.

Zájemci naleznou službu TSK-INFO na dopravním portále TSK. K aktivaci služby je nutná registrace, po vyplnění registračního formuláře je zájemci zaslán e-mail na adresu jím uvedenou v registračním formuláři se žádostí o autorizaci. Autorizovaný uživatel se může následně přihlásit a po přihlášení si nastaví zasílání požadovaných informací. „Za zasílání informací uživatelé nic neplatí,“ podotkl Mrázek.

Na TSK info nyní běží zasílání informací o blokovém čištění a obsazenosti parkovišť P+R. V budoucnu přibudou například informace o aktuální dopravní situaci či data z meteočidel.