Tisková prohlášení - seznam

TSK pro letošní zimu rozšířila protinámrazový systém

S rozšířeným systémem protinámrazového postřiku vozovek a s rekordní zásobou posypového materiálu vstupuje do zimní sezóny 2012/2013 Technická správa komunikací hl. m. Prahy. „Nově jsme instalovali automatický postřik na Vysočanské radiále, nyní jich máme po celé Praze sedm. Jedná se pro motoristy o kritická místa, jako jsou mostní konstrukce či výjezdy z tunelů,“ uvedl mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

 

      Automatický postřik se tak nyní kromě Vysočanské radiály nachází ještě na Vysočanské estakádě, Wilsonově (přemostění u Bulharu), K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most), Jižní spojce (přemostění u Mitasu), Pod Krejcárkem a u Strahovského tunelu (přemostění Plzeňské ulice). Protinámrazový systém na základě naměřených hodnot (teplota vzduchu, teplota vozovky, vlhkost, směr a rychlost větru) upozorní na možnost vzniku náledí a automaticky spustí postřik. TSK zároveň disponuje 22 meteostanicemi, které dávají ucelený přehled o meteorologické situaci na území metropole.

 

       Pro letošní sezónu má TSK ve svých skladech téměř 17,5 tisíce tun posypové soli. „Využili jsme příznivých letních cen na trhu a předzásobili se,“ podotkl Mrázek.

 

TSK je zodpovědná za 2 281 kilometrů z 3 964 kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako I.a jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

 

     TSK rovněž zajistí úklid 270 hektarů chodníků na nejfrekventovanějších místech, u významných komunikací a v lokalitách důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, pěší zóny, schody, lávky, zastávky veřejné linkové dopravy či cesty objektů státní správy a hlavního města.

 

Zimní údržba 2012/2013
- dle zákona od 1. 11. do 31. 3.

 

Základní údaje o komunikační síti
komunikační síť na území hl. m. Prahy        3 964 km
- z toho ve správě TSK          2 281 km
- ostatní správci                     1 683 km

 

Komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:
motoristické komunikace I. pořadí    1 318 km (dvoupruh)
motoristické komunikace II. pořadí   510 km
motoristické komunikace III. pořadí  341 km

 

Nemotoristické komunikace na území hl. m. Prahy 1400 ha
- z toho ve správě TSK          800 ha
- ostatní správy           600 ha
- udržované nemotoristické komunikace TSK         270 ha

 

Lidé a technika
Komunikace I. pořadí:            69 sypačů
Komunikace II. a III. pořadí:   57 strojů
Pohotovost:    2 sypače
Pro kalamitní stavy:   6 strojů*
Odstranění navátého sněhu: 2 frézy
Úklid chodníků a ploch:         50 mechanismů a 850 lidí

* ve spolupráci s velkými stavebními společnostmi

 

Struktura komunikací v hlavním městě

Komunikace zařazené do I.a pořadí  – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD, komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím matriálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

Komunikace zařazené do I.b pořadí – ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. Třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím matriálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

Neudržované komunikace – místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do Usnesení č. 18/2010 Rady hl. m. Prahy