Tisková prohlášení - seznam

Oprava hlavních dopravních tepen v Karlíně skončila

Rekonstrukce hlavních dopravních tepen v Karlíně, jedné z nejpostiženějších částí hlavního města povodněmi z roku 2002, jsou u konce. „Dnešním otevřením Křižíkovy ulice v úseku Vítkova – Prvního pluku vyvrcholily opravy nejdůležitějších komunikací poničených povodní,“ uvedl ředitel Technické správy komunikací hl. města Prahy Luděk Dostál.

„Do budoucna počítáme v této lokalitě s dalšími rekonstrukcemi, zejména vedlejších ulic. To však nelze s rozsahem právě skončených prací vůbec srovnávat. Oproti rekonstrukci Sokolovské či Křižíkovy se bude se jednat o drobné dodělávky,“ dodal.

Katastrofální povodně výrazně zpustošily infrastrukturu Karlína. Rekonstrukční práce byly proto velmi náročné. „Povodně totiž poškodily nejen povrch komunikací, ale i jejich podloží, které jsme tak velmi často museli sanovat,“ podotkl šéf TSK. Odměnou pro obyvatele Karlína jsou však nové chodníky pokryté mozaikovou dlažbou, kvalitní a hlavně bezpečné komunikace, na kterých vznikly zálivy pro parkování. Samozřejmostí se stala i výsadba nových stromů.

Kompletní rekonstrukcí prošla hlavní karlínská dopravní tepna Sokolovská, která získala nový kabát po povodni jako první. Kromě nových chodníků a nového povrchu vozovky zde vznikla i nová tramvajová trať, na které je provoz tramvají výrazně méně hlučný. Novou tvář v téměř celé své délce získala i „dvojka“ mezi karlínskými ulicemi – Křižíkova. Stavební práce se nevyhnuly ani Pobřežní, Thámově a Šaldově ulici.

Do opravy karlínských ulic město od povodní vložilo téměř půl miliardy korun.