Tisková prohlášení - seznam

Dopravní inženýrství je od ledna součástí TSK

Technická správa komunikací hl. města Prahy se k 1. lednu letošního roku sloučila s Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Naplnilo se tak rozhodnutí pražského zastupitelstva, přičemž nástupnickou organizací se stala TSK. „Dosavadní dopravně-inženýrská činnost ÚDI nezaniká, bude ji nadále zajišťovat Úsek dopravního inženýrství v rámci TSK,“ sdělil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

Rozsah činností Úseku dopravního inženýrství zůstává prakticky shodný s činností Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy, pouze nebude organizovat zkoušky řidičů taxislužby a činnosti v oblasti dopravního modelování jsou rozděleny mezi Útvar rozvoje města a tento úsek. Navíc pak bude úsek zajišťovat správu,  provoz a rozvoj dopravní telematiky v metropoli, především systému světelné signalizace, hlavní dopravní řídící ústředny a dopravního informačního centra.

Úsek dopravního inženýrství řídí  1.náměstek ředitele TSK pan Ladislav Pivec, dlouholetý ředitel Ústavu dopravního inženýrství. V současné době probíhá přemístění zaměstnanců úseku do centrály TSK v Praze 1, Řásnovka 770/8.

TSK tak bude poskytovat komplexní služby jak při zajišťování správy, údržby a oprav komunikací hlavního města, tak i v oboru dopravního inženýrství.