Tisková prohlášení - seznam

Cyklisté mohou v Praze využívat další cyklostezku

Nová cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi již slouží cyklistům. Tímto krokem Praha naplňuje jednu z podmínek Charty Evropského týdne mobility, kterou je uskutečnění alespoň jednoho trvalého opatření na podporu dopravy šetrné k životnímu prostředí.

„Na tento projekt získala Praha podporu Evropské unie v rámci operačního programu Praha- Konkurenceschopnost,“ připomněl pražský primátor Pavel Bém. Náklady na vybudování nové cyklostezky představovaly 8 230 753 Kč a z prostředků EU město dostalo 7 157 373 Kč. „Tento úsek je součástí pražské páteřní cyklistické trasy A 1 a jeho převedení z dopravně zatížených ulic Strakonické a Starolázeňské na samostatnou stezku má především význam pro bezpečnost cyklistů. Věřím, že bude sloužit ke spokojenosti všech, zvláště poté, až bude propojen s oblíbenou cyklostezkou v Modřanech,“ řekl primátor Bém.

Novou cyklostezku ocenil i radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek: "Výstavba cyklostezek podél vodotečí umožňuje Pražanům pohybovat se městem bez velkých převýšení a křížení s automobilovou dopravou. Na kole dnes dojedete do centra rychleji než autem."

Cyklististická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi s délkou 1,43 km, šířkou 0,3 m, živičným povrchem a mostkem přes potok Vrutice, není jedinou novinkou, kterou mohou cyklisté v Praze využívat. V létě byly dokončeny např. cyklostezky v Městské části Praha - Zličín. Jedná se o tři samostatné úseky, dva z nich směřují na území Středočeského kraje. Zatím, s ohledem na absenci navazujících úseků ve Středočeském kraji, mají především rekreační funkce. Několik novinek pro cyklisty se objevilo po otevření prodloužené trasy metra C z Ládví do Letňan. Mimo jiné mohou využívat stojany u nových stanic metra a také službu B + R na parkovišti P + R u stanice Letňany. Další letošní novinky představují cyklopruhy ve Vršovické ulici, kterou prochází hlavní cyklotrasa A 230. Také na páteřní cyklotrase A2, která z centra města severním směrem sleduje pravý břeh Vltavy až na severní hranici města, došlo ke zlepšení. Podjezd Hlávkova mostu je díky úpravě bezpečnější. Do konce letošního roku budou ještě upraveny úseky v oblasti Libeňského ostrova a mezi Libní a Pelc-Tyrolkou včetně vyřešení dopravního režimu v Povltavské ulici.

Za rok 2007 bylo postaveno a vyznačeno 49,39 km cyklotras, 19,55 km cyklostezek a 0,70 km cyklopruhů. Letos má přibýt 16,8 km cyklostezek, vyznačení 18,29 km cyklotras, 16,81 km cyklostezek a 5,94 km cyklopruhů. V roce 2009 chce město vybudovat 33,5 km cyklostezek a cyklotras;. V návrhu rozpočtu Prahy na rok 2009 je počítáno na rozvoj a údržbu cyklostezek a cyklotras přibližně 70 miliónů korun.