Tisková prohlášení - seznam

NOČNÍ UZÁVĚRY TUNELU MRÁZOVKA

Z důvodu pravidelné údržby bude probíhat noční uzávěra tunelu Mrázovka:

1) od 27. 10. 2021 do 30. 10. 2021, vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (3 noci), bude uzavřen západní tunelový tubus  A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu,
2) od 30. 10 .2021 do  2. 11. 2021, vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (3 noci), bude uzavřen východní tunelový tubus B (směr Smíchov) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.

Objízdná trasa je vedena po komunikaci Radlická.