Tisková prohlášení - seznam

LETNÍ UZAVÍRKA KOMUNIKACE BELLOVA V ÚSEKU MEZI ULICEMI EDISONOVA A ARCHIMÉDOVA

Během rekonstrukce bude vyměněna asfaltová vrstva v tloušťce 10 cm, dojde k frézování, vyspravení podkladu, obnově ložné a obrusné vrstvy, rektifikaci povrchových znaků, výměně betonových obrubníků za kamenné, lokálním vysprávkám navazujících chodníků, nájezdů na stávající chodníkové přejezdy sklopenými obrubníky, údržbě uličních vpustí včetně přípojek a následné obnově vodorovného značení v plastu.

Stavba bude realizována při úplné uzavírce, rezidentům bude umožněn průjezd.

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Edisonova – Euklidova – Novopetrovická – Archimédova. Bude dočasně zrušena BUS zastávka Newtonova, naopak bude vybudována provizorní BUS zastávka v obou směrech v ulici Novopetrovická, včetně provizorního přechodu pro pěší.

Rekonstrukce tohoto úseku je první etapou, na kterou v následujících etapách naváže rekonstrukce komunikací Edisonova a Euklidova

Zhotovitel: STRABAG, a.s.

https://opravujeme.to/action/1432/