Tisková prohlášení - seznam

Sanace říms estakády v ul. V Holešovičkách

V termínu od 9. července 2018 do 14. září 2018, v 7 etapách na sebe navazujících, provede Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. sanaci říms a chodníků estakády (mostní objekt X543) v ulici V Holešovičkách.

V úseku most Barikádníků – Na Truhlářce bude probíhat oprava říms, betonových svodidlových zídek a části povrchu vozovky.  Provoz ve směru z centra bude veden v jednom jízdním pruhu, za připojením ul. Nová Povltavská ve dvou jízdních pruzích. Ve směru do centra pak bude provoz veden ve dvou jízdních pruzích (operativně v jednom jízdním pruhu). To vše v rozsahu 1400.00 m2.

2. etapa: od 9. 7. 2018 do 11. 8. 2018

3. etapa: od 12. 8. 2018 do 10. 9. 2018

3a. etapa: od 11. 9. 2018 do 14. 9. 2018

5. etapa: od 9. 7. 2018 do 11. 8. 2018

6. etapa: od 12. 8. 2018 do 14. 9. 2018

7. etapa: od 31. 8. 2018 do 14. 9. 2018

1. a 4. etapa byla již v roce 2017 dokončena.

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

V Holešovičkách - 2. a 5. etapa

 

V Holešovičkách - 3., 6. a 7. etapa

V Holešovičkách - 3. a 6. etapa

V Holešovičkách - 3a. , 6. a 7. etapa