Tisková prohlášení - seznam

noční uzávěry Bubenečského tunelu a Strahovského tunelu z důvodu mytí a další údržby

Z důvodu mytí bude probíhat noční uzávěra tubusu B (směr Trója) Bubenečského tunelu od 23. 3. 2023 do 27. 3. 2023 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod.,tj.4 noci., tubus A bude bez omezení s provozem v původním směru.

a noční uzávěra tubusu A (směr Barrandovský most) Bubenečského tunelu od 27. 3. 2023 do 31. 3. 2023 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod., tj. 4 noci., tubus B bude bez omezení s provozem v původním směru.

Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.

 

Z důvodu údržby technologie bude probíhat uzávěra západního tubusu (A) směr Smíchov Strahovského tunelu od 23. 3. 2023 do 27. 3. 2023 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod .(tj.4 noci) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.

Z důvodu mytí stěn a stropu bude probíhat uzávěra středního tubusu (B) směr Malovanka Strahovského tunelu od 3. 4. 2023 do 5. 4. 2023 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod .(tj.2 noci) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.

Z důvodu údržby technologie bude probíhat uzávěra středního tubusu (B) směr Malovanka Strahovského tunelu od 10. 4. 2023 do 14. 4. 2023 vždy v noci od 23,00hod. do 05,00hod .(tj.4 noci) a druhý tubus bude jednosměrný s původním směrem provozu.