Tisková prohlášení - seznam

Území hlavního města má v nejbližších hodinách zasáhnout sněžení. To sice nemá být příliš intenz

Orientační sněhové tyče, které v rámci testovacího provozu osadila Technická správa komunikací hl. města v závěru loňského roku na kilometrový úsek mezi obcemi Nedvězí a Kolovraty, míří na další místa v hlavním městě. „I když jsme příliš zimní dnů v letošní sezóně zatím nezažili, tak sněhové tyče se osvědčili. Spokojeni byli cestáři i motoristé. Proto jsme se rozhodli osadit sněhovými tyčemi další úseky,“ uvedl tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek.

V tuto chvíli jsou orientační sněhové tyče umístěny na dalších čtyřech komunikacích: Štychova ulice – spojka z Novopetrovické směrem na Křeslice, Štychova ulice – výjezd z Křeslic na Pitkovice, Ke Štítu – spojka mezi Křeslicemi a Újezdem a úsek Novopetrovická – Pitkovice. „Tím však zdaleka nekončíme a v následujících dnech sněhové tyče zamíří na další úseky,“ dodal Mrázek.

Sněhové tyče jsou na komunikací v metropoli novinkou. TSK si od nich slibuje zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rizikových úsecích v zimním období. Proto ve spolupráci se svými dodavatelskými společnostmi vytipovala úseky, kde každoročně zaznamenává problémy s navátým sněhem z přilehlých polí a nezastavěných pozemků. Většinou se jedná o úseky na okrajích metropole s provozem městské hromadné dopravy.

TSK je zodpovědná za 2 288 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do Ia. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti dvě hodiny od výjezdu techniky. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky.