Tisková prohlášení - seznam

Rok 2018 na TSK: třináct nových či zrekonstruovaných mostů a lávek

Technická správa komunikací v letošním roce dokončila rekonstrukci či výstavbu celkem dvanácti významnějších mostních objektů. Třináctým se stal 11. 12 . 2018 zkolaudovaný most X052 na Nových Butovicích. Kromě aktuálních diagnostik velkých mostů přes Vltavu a běžné údržby desítek dalších mostů tak naplňuje svoji roli správce, když má na starosti více než sedm set mostů na území hlavního města Prahy.

Technická správa komunikací stav pražských mostů i lávek průběžně sleduje a navrhuje pro ně stavebně i finančně efektivní možnosti řešení. „Kontrolujeme zásadní funkční požadavky, jako je stabilita mostu, jeho nosnost i bezpečnost provozu na něm. V letošním roce jsme zabezpečili třináct mostů a lávek, přičemž některé jsme museli kompletně odstranit a vybudovat na jejich místech nové, u jiných stačila oprava konstrukce nebo povrchu,“ říká Petr Smolka, generální ředitel TSK, a. s.

Jedním z příkladů je v úterý 11. prosince 2018 zkolaudovaná lávka pro pěší X052 u vstupu do stanice metra Nové Butovice. Ta byla kvůli havarijnímu stavu v dubnu uzavřena. Její oprava nebyla z technických a ekonomických důvodů možná, proto došlo k její celkové demolici. Po osmi měsících se na lávku v městské části Praha 13 vrací pěší i cyklisté. „I tato lávka je důkazem, že situaci pražských mostů řešíme, jakmile je to možné a máme na ně finanční prostředky i potřebná rozhodnutí vlastníka,“ dodává Petr Smolka. Kompletní dokončení včetně vozovky a parkoviště je naplánováno na březen 2019.

Každý měsíc nový most či lávka

V letošním roce TSK zrekonstruovala či vybudovala dvanáct mostů a lávek. S nadsázkou tak lze říci, že každý měsíc otevřela jeden objekt. Například součástí kompletní rekonstrukce Českobrodské ulice byla také rekonstrukce a výstavba hned tří mostů. U jednoho z dalších objektů ve správě TSK – u mostu přes Rokytku v Zenklově ulici – se dokonce jednalo o sanaci kulturní památky. Cílem rekonstrukce na této vytížené komunikaci bylo mimo jiné zamezit průsaku vody do klenby historické části mostu.

„Zajištění bezpečnosti mostních konstrukcí by mělo být vždy priorita číslo jedna. Vnímáme celou situaci kolem pražských mostů velmi intenzivně a hodláme proto nejen zvýšit rozpočet na nezbytné rekonstrukce mostů, ale také posílit tým odborníků, kteří mají s řešením podobných situací zkušenosti,“ říká náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Zásadních oprav se dočkalo hned několik dalších objektů, jako například lávka U Brodu v Radotíně, která spojuje břehy řeky Berounky, v říjnu se otevřela opravená lávka na železničním mostě přes Vltavu. Na některých mostech musela TSK vyměnit i celé části nosné konstrukce, jako na lávce u Hořejšího rybníka, v Davídkově ulici nebo v Křeslicích. Na řadě staveb bylo ke zvýšení bezpečnosti instalováno i nové zábradlí, jako u mezitraťové lávky v Hrdlořezech. Přehled nových a zrekonstruovaných lávek a mostů naleznete níže, přikládáme i jejich fotografie a podrobný popis. 

Jméno

Název mostu

Datum dokončení

Zenklova

R004

 08/2018

Mezitraťová lávka Hrdlořezy

R021

 05/2018

U Brodu – na cyklostezce v Radotíně

D072

 06/2018

Lávka U Elektry – cyklostezka Vysočany

X508

 06/2018

Davídkova

X659

 08/2018

Lávka u Hořejšího rybníka

R020

 09/2018

V Holešovičkách – Povltavská estakáda 

X543

 09/2018

Křeslice

B033

 09/2018

Most přes Rokytku – Českobrodská

R027

 09/2018

Most přes Mlýnskou strouhu – Českobrodská

R028

 09/2018

Most přes Říčanský potok – Českobrodská

R081

 09/2018

Lávka na železničním mostě přes Vltavu

V025

 10/2018

Most metro Nové Butovice

X052

12/2018

 

Davídkova - X659

Křeslice - B033

Mezitraťová lávka Hrdlořezy - R021

U Brodu - na cyklostezce v Radotíně - D072

Lávka U Elektry . cyklostezka Vysočany - X508 

Lávka U Hořejšího rybníka - R020

V Holešovičkách - Povltavská estakáda - X543

Zenklova - R004 

Lávka na železničním mostě na Výtoni - V025

Českobrodská přes Mlýnskou strouhu - R028

Českobrodská přes Rokytku - R027

Českobrodská přes Říčanský potok - R081