Tisková prohlášení - seznam

Kaverny prodloužily rekonstrukci Cafourkovy ulice

19. června 2020 Ulice Cafourkova je jednou z nejkomplikovanějších rekonstrukcí posledních let v MČ Praha 8. Byť se jedná o menší stavbu, jde o kompletní rekonstrukci, kde pracuje více investorů. Zásadním investorem je Technická správa komunikací (TSK) společně s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS).

Stavba byla zahájena již 15. května 2019, ale při realizaci stavby kanalizace v režii PVS se na podzim roku 2019 objevily rozsáhlé kaverny, které stavbu značně zkomplikovaly. Následně musel být proveden geofyzikální průzkum stavu podloží, který objednala TSK, a na základě toho byla zpracována změnová projektová dokumentace.

Vzhledem k rozsahu sanačních prací se projednává změna stavby před dokončením. Také bylo nutné připravit nové výběrové řízení, které nyní probíhá. Rozsah sanace je tak velký, že jej není možné zrealizovat v rozsahu původně vysoutěžených prací. TSK zahájí další stavební práce na komunikaci po dokončení stavby kanalizace, kterou provádí PVS a předání části staveniště. TSK zajišťuje prostřednictvím zhotovitele stavby údržbu staveniště a dopravně-inženýrské opatření (DIR). V letních měsících zde bude probíhat i kropení nezpevněných ploch, aby byla snížena prašnost. Dále v následujících dnech provede zhotovitel provizorní opravu děr po frézování tak, aby byl přístup na nedaleké parkoviště komfortnější.

 

V současné době je DIR platný do konce června 2020 a nyní projednáváme jeho prodloužení.

Stále probíhají práce Pražské vodohospodářské společnosti na kanalizaci, pro upřesnění informace zaslané na TSK společností PVS:

Oprava kanalizace je výrazně zpožděna. Důvodem je to, že při opravě bylo zjištěno, že vzhledem k hloubce a geologickým podmínkám, nelze pokračovat v opravě otevřeným výkopem. Musel být, proto následně zpracován nový projekt a vysoutěžena nová zakázka na pokračování prací hornickým způsobem. Dle něj musí probíhat práce velice opatrně a za přísných bezpečnostních opatření v krátkých postupech. To zapříčinilo rozhodující, mnoha měsíční zpoždění.

Od března byla navíc stavba přerušena z důvodu ochrany zaměstnanců před nákazou coronavirem Covid-19. Od začátku června jsou práce obnoveny a předpoklad dokončení je 08/2020.

Dopravní omezení:

Po dobu prací PVS je průjezd stavbou povolen. Stále zůstává v platnosti dopravní značení upozorňující na průjezd stavbou.

Zhotovitel prací pro TSK: Porr, a.s..