Tisková prohlášení - seznam

PRAHA JE PŘIPRAVENA NA ZIMU

Praha 1. listopadu 2023 - Přestože venku stále panuje krásné podzimní počasí s teplotami vysoko nad nulou, vrcholí nyní přípravy na celé zimní období 2023/2024, které oficiálně začalo 1. listopadu. Technická správa komunikací (TSK) připravila kompletní plán zimní údržby komunikací, který přesně definuje rozsah a postupy prací tak, jak ukládá zákon všem správcům. TSK bude v tomto zimním období zajišťovat údržbu na 2 211 kilometrech silnic.

 

Pražské motoristické komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu. Údržbu na komunikacích I. pořadí bude zajišťovat 73 sypačů, které vyjíždí vždy s pluhem. Dalších 50 mechanismů (menších strojů) je připraveno na komunikace II. a III. pořadí. Stále je také k dispozici jeden sypač na operativní zásahy pro integrovaný záchranný systém a v případě potřeby má dodavatel k dispozici i dvě sněhové frézy.

 

TSK bude rovněž zajišťovat úklid chodníků, zastávek MHD a dalších míst, důležitých pro chod metropole o délce 1 734 km. Připraveno bude celkem 874 pracovníků, kteří budou rozděleni do režimu zajištění odstraňování sněhu a náledí nebo náhradních prací, jako je čištění mostů a dalších objektů, likvidace náletové zeleně, šintování vozovek i chodníků, likvidace černých skládek, hrabání spadaného listí a další činnosti, které se vykonávají, pokud nesněží. Dále přes 250 pracovníků bude primárně určeno na odborné práce, jako jsou opravy odvodnění, údržba dopravního značení, provádění široké škály zahradnických prací, opravy vozovek, dláždění chodníků a celá řada dalších odborných činností. Tito pracovníci budou v rámci zimní údržby využíváni operativně. Sníh z chodníků bude nově odklízet také 80 multifunkčních vozů, což je nárůst oproti minulému období, a které budou nasazovány i v druhé směně úklidu nemotoristických komunikací, tedy v době od 22:00 – 6:00, když bude intenzivně sněžit. Využívat se budou i desítky ručních kartáčů, pluhů a fréz.

 

Připraveny jsou také sklady s posypovým materiálem a potřebné množství solanky, která se používá společně se solí na skrápění, čímž stoupá její účinnost. Dále je k dispozici i unikátní automatický protinámrazový systém. Toto zařízení je lokalizováno ve vozovkách na šesti místech v Praze. V případě nízkých teplot upozorní na možnost vzniku náledí a následně automaticky spustí postřik rizikových míst.

 

Zimní údržba komunikací pro období listopad 2023 – březen 2024

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby komunikací (ZÚK) jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti takto. Podrobné informace naleznete na webu TSK - http://zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx

 

 1. Motoristické komunikace
  • I. pořadí1 397 km (dvoupruh)  
 1. Vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD.

Stanovený časový limit na zmírnění závad ve sjízdnosti je do dvou hodin od výjezdu techniky.

 1. Ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace.

Stanovený časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do čtyř hodin od výjezdu techniky.

 • II. pořadí – 501 km – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Stanovený časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do 12 hodin od výjezdu techniky.

 

 • III. pořadí – 313 kmmístní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

 

 1. Nemotoristické komunikace, chodníky a pěší komunikace

 

 • I. pořadí – 1 065 km – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací.

 

 • II. pořadí – 669 km – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

 

Neudržované motoristické a nemotoristické komunikace

 • Místní komunikace, na nichž nevykonává ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

 

Technika

 • 73 sypačů – pro I. pořadí
 • 50 mechanismů – II. a III. pořadí 
  (+ možnost využití sypačů I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí)
 • 2 sněhové frézy
 • 1 sypač na vlhčenou sůl s pluhem k operativním zásahům pro IZS
 • 80 multifunkčních vozů na chodníky atd.

 

Lokality s automatickým postřikem

 • Novopacká radiála (přemostění Kbelské)
 • Vysočanská estakáda
 • Wilsonova (přemostění u Bulhara)
 • K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)
 • Jižní spojka (přemostění u Mitasu – lanový most)
 • Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)