Tisková prohlášení - seznam

KŘIŽOVATKU ULIC KARLICKÁ A POD KLAPICÍ ČEKÁ REKONSTRUKCE

2. března 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne v pondělí 8. března 2021 v okolí Karlické ulice s přípravnými pracemi pro stavbu a její objízdnou trasu v Radotíně. Hlavní práce na stavbě začínají od 15. března 2021 a skončit by měly začátkem srpna 2022.

 

V rámci této stavby dojde ke zkapacitnění křižovatky Karlická x Pod Klapicí a k rekonstrukci k ní přilehlých komunikací. Stavba je rozdělena na etapy, dle prací na jednotlivých komunikacích.

 

  1. etapa – ul. Pod Klapicí
  2. etapa – ul. Pod Klapicí (propustek + úprava koryta)
  3. etapa – ul. Výpadová (bourací práce – odstranění mostu, zatrubnění potoka, přeložky IS)
  4. etapa – ul. Výpadová – (přeložky IS, komunikace, uliční vpusti)
  5. etapa – ul. Výpadová
  6. etapa – ul. Pod Klapicí (západní strana)
  7. etapa – ul. Karlická (severní strana)
  8. etapa – ul. Karlická (jižní strana)
  9. etapa – areálová komunikace

 

Křižovatka je navržena jako čtyřramenná, řízená světelně signalizačním zařízením. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu a povrch chodníků z mozaikové dlažby. Chodníkové přejezdy jsou navrženy z drobné žulové dlažby. Stavba si svým charakterem vyžádá přeložky sdělovacího vedení, inženýrských sítí a vybudování nového systému veřejného osvětlení. V rámci stavby dojde také k zatrubnění Radotínského potoka, jehož součástí je úprava koryta.

Tato akce je koordinována se stavbou „Smíchov – Černošice, optimalizace trati P5, 16“.

 

Návrh dopravního omezení:

Částečná uzavírka.

8. 3. 2021 - 15. 3. 2021

Minimální dopravní omezení pouze v ulici Na Výšince.

 

15. 3. 2021 - 2. 8. 2021

Vedení dopravy: automobilová doprava – ve směru od Lochkova objízdnou trasou s odbočením do ulice Na Výšince a dále náměstím Osvoboditelů. Od ulice Karlická směr Lochkov stávající trasou.

MHD - ve směru od Lochkova objízdnou trasou s odbočením do ulice Na Výšince a dále náměstím Osvoboditelů. Od ulice Karlická směr Lochkov stávající trasou.