Tisková prohlášení - seznam

STAVBAŘI SE VRACÍ DO VLTAVSKÉ

Praha 18. března 2020 - Od 20. března 2020 bude Technická správa komunikací pokračovat s rekonstrukcí ulice Vltavská v úseku ulice Nádražní – Hořejší nábřeží.

V roce 2019 byla dokončena severní polovina vozovky a nyní nás čeká jižní část. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace s lokální sanací. Vozovka je navržena s živičným krytem, chodníky budou mít povrch z kamenné mozaiky. 

Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, například rekonstrukce veřejného osvětlení a pokládky sítí jednotlivých správců. Dále je časově koordinována s uzavírkami, které se týkají rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Nádražní.

Plánované ukončení stavby je koncem června 2020.

Dopravní omezení:

Stavba uzavře jižní polovinu vozovky Vltavská ve výše uvedeném termínu. Objízdná trasa směr centrum je vedena ul. Svornosti a následně na Hořejší nábřeží. Dále jsou navržené objízdné trasy ul. Pivovarská (otočení směru) a Královské louky.

Po dobu stavby bude vyparkována část ulice Staropramenná a Pivovarská z důvodu vedení staveništní dopravy.

Zhotovitel: INPROS Praha, a. s.

PODROBNOSTI O STAVBĚ NAJDETE ZDE V APLIKACI VÝZNAMNÉ STAVBY