Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

Intenzity dopravy, podíly noci a průměrné jízdní rychlosti roku 2017

Technická správa komunikací soustavně sleduje dopravní situaci na území hl.m. Prahy, výstupem je mimo jiné každoročně aktualizovaná databáze sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 700 úseků komunikační sítě hl.m. Prahy.

Rozsah sledovaných komunikací

Intenzity automobilové dopravy

Průměrné jízdní rychlosti

Podíly noci automobilové dopravy