Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

INTENZITY DOPRAVY V ROCE 2022

Technická správa komunikací soustavně sleduje dopravní situaci na území hl.m. Prahy, výstupem je mimo jiné každoročně aktualizovaná databáze sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 950 úseků komunikační sítě hl.m. Prahy.

Rozsah sledovaných komunikací

Intenzity automobilové dopravy