Prohlížeč webového obsahu (JSR 286)

INTENZITY DOPRAVY V ROCE 2021

Technická správa komunikací soustavně sleduje dopravní situaci na území hl.m. Prahy, výstupem je mimo jiné každoročně aktualizovaná databáze sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 950 úseků komunikační sítě hl.m. Prahy.

Rozsah sledovaných komunikací

Intenzity automobilové dopravy

Hodnoty intenzit automobilové dopravy pro rok 2021 lze považovat za normální stav dopravy (neovlivněný proticovidovými opatřeními) a dají se proto použít pro jakékoli dopravněinženýrské výpočty.